Aireaal

Aireaal

Grip op uw areaal vanuit de lucht

Nieuwe technieken en voor het eerst een echte integrale aanpak op databeheer. Dat zijn de succesfactoren van AIReaal. Met onze deze dienst kunt u uw registraties van de gemeentelijke arealen snel en gemakkelijk bijwerken. Oude en nieuwe luchtfoto’s worden met elkaar vergeleken in speciaal ontwikkelde software en daardoor worden mutaties snel gevonden.

Werking

Van alle registraties werkt Antea Group met vier registraties. Dit zijn BOR, BGT, WOZ, BAG. We maken hierbij onderscheid in 2D- en 3D-signalering. 2D wordt voornamelijk gebruikt voor objecten op maaiveld en 3D voor hoge objecten en gebouwen. Met deze technieken zijn mutaties in bijvoorbeeld dakkappelen, aanbouwen, bijgebouwen en groen te achterhalen. Het goed registreren van veranderingen in de buitenruimte zorgt voor procesoptimalisatie, kwaliteitsverbetering en kostenbesparing.

Voordelen

Wij bieden met AIReaal een efficiënte dienstverlening aan op basis van het principe dat mutaties eenmalig worden gedetecteerd en meervoudig worden gebruikt binnen de gemeentelijke processen. Hierdoor bespaart u aanzienlijk in tijd en kosten. Naast het kostenvoordeel, heeft u ook de onderstaande voordelen:

  • Kwaliteit en actualiteit: U beschikt over betrouwbare en actuele informatie. Hierdoor bent u een betrouwbare informatieleverancier naar andere afnemers.
  • Gerichte handhaving: door inzicht in illegale en vergunningsvrije mutaties kunt u gericht  handhaven en toezicht houden.
  • Extra belastingopbrengsten: door actuele bestanden realiseert u hogere en rechtvaardige belastingopbrengst.
  • Wettelijke verplichting: u voldoet aan de wettelijke verplichting om jaarlijks 20% van het aantal WOZ-objecten te controleren.

Dienstverlening

Wij kunnen u de onderstaande vormen van dienstverlening aanbieden:

  • Zelf doen: U detecteert zelf de verschillen uit de luchtfoto’s met de software en verwerkt deze.
  • Samen: Antea Group detecteert de verschillen uit de luchtfoto’s  voor de (basis) registraties en u verwerkt zelf de mutaties in de diverse systemen.
  • Regievoering: Wij ontzorgen u compleet. Hierbij detecteren wij de verschillen en verwerken deze in diverse registraties.