De Beleidswaardengenerator©

De Beleidswaardengenerator©

Spelen met de beleidswaarden, eerst het huiswerk af en dan pas buiten spelen!

De Omgevingswet (art. 1.3 Ow) streeft het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit na. Mooi gezegd, maar hoe doe je dat nu als gemeentelijke organisatie? Dat vraagt om een vertaalslag van enkele behoorlijke containerbegrippen; veilig, gezond en goede omgevingskwaliteit. De Omgevingswet introduceert hiervoor de omgevingswaarden en maakt onderscheid in verplichte- en autonome omgevingswaarden.

In het vigerende beleid komen vele honderden dan wel duizenden andere beleidswaarden voor. Hoe brengt u deze vigerende en nieuwe beleidswaarden in beeld? En hoe geeft u het analysekader vorm? Met andere woorden, er moet nogal wat gebeuren om deze beleidswaarden gereed te maken voordat de bestuurlijke- en ambtelijke afwegingsruimte mogelijk wordt  gemaakt.

Antea Group heeft hiervoor de Beleidswaardengenerator© ontwikkeld. Een applicatie waarmee u inzicht krijgt in de waardering van uw fysieke leefomgeving, integrale beleidskeuzes kunt maken en uw bestuurlijke afwegingsruimte kunt bepalen. Een applicatie waarmee u per instrument van de Omgevingswet kunt kiezen uit alle beschikbare beleidswaarden om uitdrukking te geven aan de doelen vanuit uw omgevingsvisie en deze te vertalen in het omgevingsplan.

De Beleidswaardengenerator© omvat zowel alle verplichte- (Besluit Kwaliteit Leefomgeving, provinciale Omgevingsverordening en de waterschap verordening) als lokale beleidswaarden (vigerende beleid). Hiermee heeft u een overzicht vanuit het vereiste integrale kader (en samenhang) voordat u aan de invulling van uw Omgevingswet-instrumentarium begint!

Beleidswaardengenerator©

Schrijf je in en blijf op de hoogte van ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.