Persoonlijke Drijfveren

Persoonlijke Drijfveren

Efficiënter werken, geld besparen en tegelijkertijd veiligheid en leefbaarheid vergroten: we staan voor grote opgaven in het stedelijk gebied. Welke rol is hierin weggelegd voor data en technologie? Antea Group verbindt initiatieven, technieken en partijen rondom het Smart Cities-concept. Vanuit verschillende disciplines vertellen onze collega's over hun persoonlijke drijfveren.

Businesslijnen:
Tags:

Angelique van Balen - Senior adviseur Antea Group
Het mooie aan Smart Cities vind ik dat je, door gebruik te maken van data en slimme ICT-toepassingen, uiteindelijk de stad beter leefbaar maakt voor de mensen die er in wonen en werken. Voor mij dé combinatie van mens en techniek, waarbij techniek in dienst staat van de mens. Daarbij is ICT een hulpmiddel en geen doel op zich.

 

Rob Schmidt - Adviseur Antea Group
Wat mij inspireert aan het thema Smart Cities zijn de tegenstellingen en de spanningsvelden. Lokale oplossingen voor internationaal problemen. Het waarborgen van privacy van mensen bij het gebruik van data & ICT. De procesmatige kant van de opgaven vs. de techniek van de oplossingen. En het verbinden en gebruik maken van de kracht van mensen.

Ik woon zelf in een grote stad en ervaar de problematiek waar de stad dagelijks mee worstelt, zoals afval, parkeren en schone lucht. En dit is maar een afspiegeling van wat er op mondiale basis speelt op het gebied van grondstoffen, bereikbaarheid en duurzaamheid. Ik ben benieuwd hoe dit zich verder ontwikkelt, zowel nationaal als internationaal. Tijdens ons event in maart 2014 heb ik gezien hoeveel energie er bij betrokkenen zit en samen met hen wil ik graag een bijdrage leveren aan het oplossen van deze problematiek.

Tonnie Lindeman - Senior adviseur Antea Group
Smart Cities: gebruik van ICT, data, nieuwe technologieën. Het klinkt allemaal nogal kil en onpersoonlijk. Maar wat ik nou zo mooi vind, is dat het bij Smart Cities in de kern gaat om leefbaarheid en welbevinden. Voor nu en in de toekomst. Met alle aspecten die daar bij horen, zoals veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, comfort, werkgelegenheid, scholing en een gezonde economische situatie. De werkelijke sleutel tot een Smart City zijn de mensen die er wonen, leven, werken, beleid maken en de mate waarin zij erin slagen samen te werken om hierin gezamenlijk succesvol te zijn. Dat vraagt om creatieve oplossingen en ik vind het geweldig om hieraan een bijdrage te leveren.