Smart Mobility

Smart Mobility

Een goede bereikbaarheid komt tot stand als mensen zich snel, efficiënt, veilig en duurzaam kunnen verplaatsen. Bij een steeds sneller gaande maatschappij beweegt de mobiliteit net zo hard mee. Technologische ontwikkelingen bieden nieuwe uitdagingen en nieuwe mogelijkheden, die de bereikbaarheid naar een hoger niveau tillen. Met Smart Mobility zet Antea Group in op het benutten van deze mogelijkheden. Dit doen wij door kansen in de techniek voor u toe te passen met oog voor de bijhorende inbedding in uw proces.

Mobiliteit benaderen we altijd vanuit de driehoek weg, voertuig en mens. Deze drie elementen bepalen de kwaliteit van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. Door technologische ontwikkelingen, vooral in het segment ‘voertuig’, verandert elk segment mee. Een voorbeeld: ITS-toepassingen (Intelligente Transport Systemen) verbinden ‘weg’ en ‘voertuig’ op een nieuwe wijze, wat zorgt voor verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid. Dit heeft direct ook invloed op de mens: hoe gaan zij hiermee om en wat voor effect heeft dat? 
Data is de verbinder van deze drie elementen. De slimme toepassing van publieke en private data over de weg, het voertuig en de mens geeft inzicht en mogelijkheid tot sturing. Smart Data en Smart Mobility gaan in onze ogen daarom hand in hand.

 

Antea Group zet zich op het vlak van Smart Mobility in op 4 concrete thema’s: 

Meer weten over de meerwaarde die wij binnen uw organisatie of project leveren? Vraag het een consultant van Smart Mobility.