Virtual Engineering

Virtual Engineering

Ruimtelijke ontwikkeling in Virtual Reality en Augmented Reality

De samenleving verandert en daarmee het ruimtelijk speelveld. Mondige en participerende burgers, uitnodigingsplanologie en Virtual Testing. Deze nieuwe werkelijkheid staat centraal in de Omgevingswet. Een vraag die steeds relevanter wordt: Hoe manage je de verwachtingen van de omgeving in het ontwikkelproces?

Door de plannen te visualiseren openen we de nieuwe wereld voor de betrokkenen. Beeld zorgt voor herkenning en maakt betrokkenen enthousiast. We animeren de nieuwe werkelijkheid (virtual reality) of projecteren de plannen in de echte wereld (augmented reality). Onze meerwaarde; we zijn de versnellers in het proces. En wij zijn er van overtuigd dat dit één van de middelen is die helpt om plannen gedragen te krijgen.

Virtual Reality

Augmented Reality