Mobiel GIS

WebGIS

Uw geografische informatie op internet!

Steeds meer organisaties zijn bezig met het plaatsen van GIS producten en diensten op internet. Iedereen kent de voorbeelden van Google maps, ANWB verkeersinformatie en de buienradar. Allemaal gebruikersgerichte applicaties die in de basis één heel belangrijke component met elkaar delen, ze maken gebruik van GIS!

Businesslijnen:
Tags:

Mobiel GIS

Voor de meeste overheidsorganisaties komt daar nog eens bij dat er moet worden voldaan aan diverse wettelijke verplichtingen waarbij de ontsluiting van geografische informatie centraal staat. De begrippen INSPIRE, webservices, WION, open standaarden etc. zullen ook in uw organisatie zeker voorbij zijn gekomen.

Wat doet Antea Group?
WebGIS is eigenlijk niet meer dan een GIS dat ontsloten wordt via internet. Hierdoor kunnen gebruikers continu gebruik maken van actuele gegevens. WebGIS omvat zeer veel activiteiten waarvoor verschillende expertises gebruikt moeten worden. De adviseurs van Ruimtelijke Informatie hebben de kennis en ervaring in huis om u door de wirwar van regels en standaarden heen te helpen. Indien nodig, zetten we zelfs de WebGIS omgeving voor u klaar. Om u een beeld te geven van de kennis die onze adviseurs op het gebied van WebGIS hebben, zullen wij in onderstaand overzicht onze werkzaamheden nader toelichten

Advisering WebGIS en architectuur
Als u aan de slag gaat met WebGIS, dan komen er vele vragen op u af, bijvoorbeeld;

  • Welke oplossing pas bij uw organisatie?
  • Wat voor impact heeft dit op uw standaard werkproces?
  • Past dit binnen uw architectuur?
  • Welke stappen moet u nemen om WebGIS succesvol in uw organisatie uit te zetten?

De adviseurs van Antea Group zijn werkzaam voor een diversiteit aan (overheids)organisaties waar ze helpen deze vragen te beantwoorden. Met deze kennis en ervaring kunnen we ook uw organisatie helpen de juiste keuzes te maken!

Wettelijke verplichtingen
Vanuit Europese kaders en Nederlandse wetgeving worden (overheids)organisaties steeds meer verplicht om informatie via internet te ontsluiten. Daarnaast gelden er diverse randvoorwaarden voor deze vorm van informatieontsluiting, waarbij kan worden gedacht aan beschikbaarheid, open standaarden, aanwezigheid van metadata, enzovoort. Onze adviseurs zijn goed ingewijd in deze wereld van standaarden en verplichtingen en kunnen u een goed beeld schetsen van de eisen waaraan u moet voldoen. Daarnaast kunnen ze u helpen deze werkzaamheden in de standaard werkprocessen van uw organisatie op te nemen.

Webcartografie en performance
Een kaart op internet is geen kaart die u geprint naast u heeft liggen. Voor een kaart op internet gelden afwijkende wensen, de gebruiker heeft namelijk andere verwachtingen van kaarten op internet. Deze vorm van Webcartografie vraagt een ander denkproces. Er moeten slimme keuzes gemaakt worden in presentatie, data en weer te geven informatie. Daarnaast verwachten gebruikers dat de kaart snel op het scherm staat, performance mag geen issue zijn. De inzet van caching en andere vormen van performanceverbetering zullen dus ook in uw organisatie naar voren komen.
Ook bij Antea Group spelen deze vraagstukken en bij diverse klanten zijn dit soort trajecten al zeer succesvol doorlopen. Wij kunnen ook u helpen om de gebruikers van uw WebGIS tevreden te krijgen en te houden!

WebGIS hosting
Het kan ook zo zijn dat uw organisatie niet de capaciteit heeft om een WebGIS omgeving in te richten en te onderhouden. Geen probleem, ook voor uw organisatie heeft Antea Group de oplossing, WebGIS hosting. Uw WebGIS omgeving wordt ingericht door Antea Group, volledig afgestemd op uw organisatie en goed beveiligd. Wij zorgen ervoor dat uw omgeving bereikbaar en bruikbaar is, zonder dat u dit capaciteit kost. Neem dus gerust contact op, dan kan een van onze adviseurs eens samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.

Op het gebied van WebGIS werken wij voor gemeenten, waterschappen, provincies, veiligheidsregio's, het InterProvinciaal Overleg (IPO) en het bedrijfsleven.

Webgis; Uw geografische informatie online