Antea Group Nederland verwacht dit jaar zijn beste resultaat ooit te behalen

Antea Group Nederland verwacht dit jaar zijn beste resultaat ooit te behalen

Nederlandse resultaten maken buitenlandse verliezen goed

29 mei 2017

De Nederlandse ingenieursbranche is afgelopen jaar uit de crisis gekropen. En volgens bestuursvoorzitter Rob van Dongen van Antea Group Nederland trekt de markt verder aan. Afgelopen jaar boekte de Nederlandse ingenieurstak van Antea Group, dochter van het beursgenoteerde Oranjewoud, een nettowinst van bijna € 10 mln. Dat is het op een na beste resultaat in de geschiedenis van het bedrijf. ‘En ik verwacht dat we dit jaar over die € 10 mln heen gaan. Dan wordt in 2017 het beste resultaat ooit neergezet.’

Uit de recente jaarcijfers van geheel Antea Group (dus inclusief buitenland) blijkt dat Nederland in 2016 de kurk was waar het ingenieursbureau op dreef en er zwarte cijfers werden geschreven. In het buitenland werd ruim € 7 mln afgeboekt omdat de activiteiten in Colombia zijn gestaakt. Antea Group was daar actief in de olie- en gaswinning. Verder was er een verlies in Frankrijk als gevolg van integratiekosten na een overname in 2015.

Van Dongen heeft in Nederland de activiteiten juist zien aantrekken. Zo is de businesslijn Milieu en Veiligheid (waar onder meer bodemonderzoek onder valt) beter gaan draaien. Voor de businesslijnen Ruimte en Beheer geldt hetzelfde, nadat die tak een aantal moeilijke jaren had. Ruimte werkt onder andere mee aan de uitwerking van bestemmingsplannen, voert bij bouwprojecten milieueffectrapportages uit en geeft advies bij groenbeheer in gemeenten. Toen het met de bouw slecht ging, was er weinig vraag naar de eerste twee diensten, terwijl gemeenten ook stevig bezuinigden op groenbeheer.

Nu kentert die situatie. De bouw trekt aan en gemeenten hebben weer aandacht voor de openbare ruimte. Volgens Van Dongen betaalt zich uit dat Antea Group voor zijn gevoel minder last van de crisis heeft gehad dan een aantal van zijn concurrenten. ‘We zijn een vrij platte organisatie en het bedrijfsresultaat is niet onder de € 10 mln uitgekomen in die jaren. We hebben nauwelijks of geen mensen hoeven ontslaan. Voor de businesslijn Ruimte betekent dit dat we de capaciteit hebben om te leveren. Gelukkig, want je merkt dat nu echt een “war for talent” gaande is bij het aantrekken van nieuwe mensen. Dat wordt dit jaar voor de sector wel een kwestie.’

Dat de situatie qua opdrachten en orderstroom weer wat meer richting het vroegere normaal gaat, betekent volgens Van Dongen niet dat alles weer bij het oude is. De wereld is veranderd en een ingenieursbureau moet veel meer innoveren dan vroeger, het liefst samen met andere partijen om sneller nieuwe dingen te kunnen bedenken. Met Centric, de IT-onderneming van Oranjewoud-grootaandeelhouder Gerard Sanderink, is een bedrijf opgericht waar startups ideeën kunnen pitchen. ‘Als daar kansen voor nieuwe business in zitten, dan kunnen we participeren of met achtergestelde leningen kapitaal verschaffen om het verder te ontwikkelen.’

Met het bedrijf JLD Contracting is de Dijkstabilisator ontwikkeld. Met de uitvinding wordt een dijk met een klapanker in de onderliggende zandlaag verankerd. Hierdoor kan de dijk bij hoogwater minder snel wegschuiven en wordt een duurdere dijk-verbreding voorkomen. Ook wordt er met de TU Eindhoven gewerkt aan een elektrostatisch partikelfilter. Door spanning op heel kleine draadjes te zetten kan langs snelwegen fijnstof worden opgevangen. Een oplossing die in stedelijke gebieden kan helpen tegen luchtverontreiniging. Binnenkort wordt een proefopstelling neergezet. Van Dongen: ‘Het is nu echt anders dan vijftien jaar geleden. Toen deden we met name traditioneel lucht-, bodem- en geluidsonderzoek. Nu zijn we op een veel breder terrein actief.’

Balans werk en privé
Het profiel van de nieuwe werknemers verandert ook. Qua technische kennis zijn nog steeds dezelfde vaardigheden nodig, maar de huidige generatie maakt andere keuzes dan tien jaar geleden, merkt Van Dongen. ‘Toen werd er eerst gepraat over een lease-auto en het salaris, nu gaan gesprekken eerder over de balans tussen werk en privé. Verder wordt ondernemerschap belangrijk gevonden. Mensen willen ook in het werk vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken.’

Programma van duizend dagen
Afgelopen najaar is Antea Group Nederland een campagne van duizend dagen gestart om de naamsbekendheid te verhogen, de innovatie aan te jagen, de klantgerichtheid te verbeteren en de winstgevendheid te verhogen. Op diverse schermen op alle kantoren is om de vijf minuten te zien hoeveel dagen er nog over zijn. Er zijn 32 specifieke doelen gesteld die bereikt moeten worden. Volgens Van Dongen mag Antea Group zichtbaarder worden. ‘We mogen trots zijn op wat we doen en we hebben genoeg aansprekende voorbeelden waar we aan werken.’ Een daarvan is de basculebrug in Chili waar Antea Group nu het nieuwe ontwerp voor mag doen. Door een bouwfout - de Spaanse aannemer heeft een brugdeel verkeerd om gemonteerd - kan de enige beweegbare brug van Chili niet dicht. De brug staat dus alleen maar open, altijd. Antea Group is geselecteerd om een nieuw ontwerp te maken waarin zo veel mogelijk van de brug wordt hergebruikt. ‘Het is prachtig om aan zo’n project te werken en een oplossing te vinden.’
Dat de naamsbekendheid van het bedrijf nog relatief beperkt is, komt volgens Van Dongen wellicht doordat Antea Group actief is op de b2b-markt. Verder zou de naamswijziging van Advies- en  Ingenieursbureau Oranjewoud naar Antea Group, nu zo’n 2,5 jaar geleden, mogelijk nog een rol kunnen spelen, denkt hij.

Dit artikel is verschenen in Het Financieele Dagblad van 29 mei 2017. Copyright: Het Financieele Dagblad.