Afwegingskader voor aardbevingsschade aan Groninger infra

Afwegingskader voor aardbevingsschade aan Groninger infra

De aardgaswinning leidt tot urgente problemen in de provincie Groningen. Een gezamenlijke aanpak is nodig om deze problemen het hoofd te bieden. Daarvoor is de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aangesteld, een samenwerking tussen twaalf Groninger gemeenten, de provincie Groningen en de Rijksoverheid. Eerste prioriteit van de NCG was, een afwegingskader te ontwikkelen voor schade aan woningen. Antea Group is gevraagd ook een dergelijk kader te ontwikkelen voor schade aan infrastructuur, zoals wegen, bruggen, hoogspanningskabels en ondergrondse infrastructuur.

Businesslijnen:

Schade aan infrastructuur raakt veel partijen, van overheden tot kabelbedrijven, energiebedrijven en spoorwegbeheerder ProRail. Een goed afwegingskader is nodig om schades gelijk te kunnen behandelen. Hiervoor brengen we alle infrastructurele risico’s in kaart. Dit doen we via een-op-een-gesprekken met alle partijen, aangevuld met kennis van experts, zoals geofysisch hoogleraren en deskundigen van gespecialiseerde technische bureaus. Vervolgens maken we afspraken over een gelijke beoordeling en afhandeling van schademeldingen.

De NCG wil een afwegingskader waarin alle belanghebbenden zich kunnen vinden. Door ermee in te stemmen, stemmen partijen op voorhand in met wijze waarop schades worden beoordeeld en afgehandeld. De gesprekken verlopen goed: alle betrokkenen dragen hun steentje bij en willen dat er duidelijkheid komt. We verwachten het afwegingskader in maart 2017 klaar te hebben. Daarmee ronden we een uniek project af waarbij al onze organisatieonderdelen betrokken zijn: van Infra en Bodem tot Procesmanagement.