Eemdijk

Antea Group verzorgt vergunningverlening Eemdijk

Waterschap Vallei en Veluwe heeft van 2014 tot en met 2017 22 kilometer dijk langs de Zuidelijke Randmeren en de Eemdijk verbeterd. Antea Group werkt mee aan de vergunningverlening van het waterschap voor de aanpassingen aan de Eemdijk.

Er zijn drie verschillende deeltrajecten om de dijkverbetering wat betreft de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering behapbaar te maken. Deze zijn Kern Eemdijk Zuid (KEZ), Westdijk Eemdijk Noord (WEN) en Eemdijk Zuid, Eemlandsedijk en Slaagsedijk (EES). Antea Group helpt mee aan het verlenen van de ambtshalve vergunningen aan de bewoners van de Eemdijk. Dit houdt in dat Antea Group voor deeltraject KEZ ambtshalve vergunningen gaat verlenen en voor deeltraject WEN de percelen van de bewoners gaat bezichtigen, gesprekken gaat voeren en vervolgens de ambtshalve vergunningen gaat opstellen. Deeltraject EES volgt later. Een mooie kans om meer ervaring op te doen met de kwesties waarmee een waterschap te maken heeft.

Aan de vergunningverlening van Waterschap Vallei en Veluwe behoort de taak om de huidige situatie rondom de woningen van de bewoners vast te leggen en een zogeheten ambtshalve watervergunning te verlenen. Dit wordt gedaan door onder andere foto’s te maken van het perceel van de bewoners en van de objecten die de bewoners hebben aangebracht. Daarnaast worden er werken opgemeten en wordt er een gesprek gevoerd met de bewoners. In dit gesprek wordt uitgelegd wat de dijkverbetering voor gevolgen heeft gehad en wat het inhoudt dat er een ambtshalve vergunning wordt opgesteld en verleend. Voor het deeltraject KEZ hebben de meeste gesprekken met de bewoners inmiddels plaatsgevonden en kunnen de ambtshalve watervergunningen worden opgesteld.

De totale dijkverbetering langs de Zuidelijke Randmeren en de Eemdijk bestaat uit zeven deeltrajecten. De voorbereidingen voor de dijkverbetering zijn in 2001 al begonnen. In 2010 is gestart met het opstellen van het dijkverbeterplan en deze is vervolgens in 2013 definitief geworden.