Herinrichting kantorencomplex

Herinrichting kantorencomplex

De Resident Den Haag

In opdracht van de Rijksgebouwendienst zijn in samenwerking met architectenbureau Cepezed en Hofman Dujardin Architects het ontwerp en bestek opgesteld voor de herinrichting van kantorencomplex De Resident in Den Haag.

Uitdaging

De Resident bestaat onder meer uit de twee gebouwen Castalia en Helicon. Beide worden geheel gerenoveerd. Het tussenliggende Parnassusplein wordt overkapt en omgevormd tot een gezamenlijk en semi-openbaar entreegebied. De totale oppervlakte is ongeveer 62.000 m2 BVO. Antea Group heeft de advisering verricht voor de disciplines installaties, bouwfysica, brandveiligheid en constructies. 

Oplossing

Het complex moet onderdak bieden aan de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De herinrichting is gericht op het 'nieuwe werken'. Er komen 2.400 werkplekken voor 2.700 ambtenaren en de ministers van SZW en VWS. Door het samengaan van de twee ministeries is efficiënter huisvesten mogelijk.

Op de onderste lagen worden functies met een algemeen rijkskarakter verwezenlijkt. De buitenruimte krijgt een atrium en wordt het gezamenlijke entreegebied voor beide ministeries, met onder meer een openbaar café, een receptie en een wachtruimte.

Resultaten

Het project kent technisch complexe onderdelen. Er is veel zorg besteed aan de kwaliteit en het comfort op de werkplekken. Het brandveiligheidsconcept vormde als gevolg van het aan te brengen atrium en de windinvloeden bij brand een grote uitdaging. In dit kader zijn door Antea Group CFD-berekeningen opgesteld.

Het ontwerptraject en besteksvoorbereiding dienden in een zeer kort tijdsbestek plaats te vinden. Het inrichtingsontwerp  en installatieconcept zijn met de gebruikersgroepen besproken.

De Resident wordt naar verwachting in juni 2015 weer betrokken.

Project details

  • Ontwerp en bestek;

    • Installaties
    • Bouwfysica
    • Brandveiligheid incl. CFD-berekeningen
    • Constructies