Reconstructie monumentaal gemaal Wijdenes Spaans

Reconstructie monumentaal gemaal Wijdenes Spaans

Na ruim 125 jaar verkeerde het gemaal Wijdenes Spaans in Anna Paulowna nog grotendeels in oorspronkelijke staat. Cultuurhistorisch gezien erg waardevol, het gemaal is ook een rijksmonument. Maar het gebouw was in slechte staat en de capaciteit was onvoldoende. Antea Group maakte het ontwerp voor een goed, bedrijfszeker, toekomstgericht gemaal. Met respect voor het verleden.

Businesslijnen:
Tags:

Voor het ontwerp hebben we nagenoeg alle fasen van het project doorlopen. De stabiliteit van het pand moest in elke bouwfase gewaarborgd zijn en het uiterlijk van de gevels moest behouden blijven; goed overleg met de architect en Monumentenzorg was belangrijk. Bij het ontwerp van de nieuwe fundatie speelden belasting en bereikbaarheid een grote rol. We kozen voor inwendig geheide stalen buispalen met een gesloten punt. Ook ontwierpen we een gesloten bouwkuip waarbij de damwanden fungeerden als grond- en waterkering en als kwelscherm, en een instroomvoorziening inclusief bodembescherming met betonblokkenmatten. Deze bouwkuip werd onderdeel van het gemaal.

Het gemaal Wijdenes Spaans moet de Anna Paulowna-polder drooghouden. Met een noodbemaling werd  de bemalingscapaciteit gedurende de bouw gewaarborgd. Bij de toetsing en het ontwerp van het nieuwe gemaal hebben we goed gekeken naar de hoogte, de betrouwbaarheid van de sluiting en de stabiliteit en sterkte van zowel de (waterkerende) constructieonderdelen als de constructie en het grondlichaam. Daarnaast is er voor gezorgd dat piping en heave niet konden optreden. Nu pompt het gemaal 340 m3 water per minuut, bijna een derde meer dan voorheen.