Cuneratoren Rhenen

Restauratie Rijksmonument Cuneratoren te Rhenen

Na een bouwkundig onderzoek bleek dat de uit 1531 stammende Cuneratoren in Rhenen toe was aan een grootschalige restauratie. Zo verkeerde het loodwerk en de natuursteen in slechte staat door uitgesleten voegen en afgebrokkeld natuursteen. In opdracht van gemeente Rhenen verrichtte Antea Group de projectleiding en de directievoering van de restauratie.

De toren heeft vanaf 2013 in de steigers gestaan. Na een intensief proces met de betrokken partners (o.a. Bouwbedrijf Hoffman B.V., architectenbureau Delfgou, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Utrecht) is de toren in oktober 2017 opgeleverd. De werkzaamheden zijn in een bouwteam verband uitgevoerd. De restauratie is binnen planning en financiële kader afgerond, wat gelet op de complexiteit een mooie prestatie is. Zo zijn er achttien verschillende steensoorten toegepast voor de restauratie.

Innovatie

Voordat is gestart met de restauratie heeft Antea Group diverse risicosessies georganiseerd met de betrokken bouwteampartners om vooraf zicht te krijgen op mogelijk onvoorziene werkzaamheden en de bijbehorende meerkosten. Door deze aanpak was een actieve financiële sturing op de onvoorziene kosten gedurende het project mogelijk.

Duurzaamheid

Naast de restauratie werd ook de verlichting aangepakt. De huidige verlichting, die de toren vanaf straatniveau aanlicht, werd vervangen door LED verlichting gemonteerd op de toren. Deze nieuwe wijze van aanlichten zorgt voor energiebesparing alsmede de mogelijkheid de toren in diverse kleuren aan te lichten.