Circulaire Economie

Circulaire Economie

Waardebehoud maximaliseren en waardevernietiging minimaliseren

De druk op grondstoffen neemt toe, enerzijds door de groeiende bevolking, anderzijds doordat delfstoffen uitgeput raken. Onze huidige lineaire economie van gebruiken en tot afval reduceren is niet langer volhoudbaar. Nu is de tijd om te investeren in een ommezwaai van lineair naar circulair, waarin het hergebruik van grondstoffen centraal staat; het maximaliseren van waardebehoud en het minimaliseren van waardevernietiging.

Voor Antea Group is het een vanzelfsprekendheid om duurzame en integrale oplossingen toe te passen in onze leefomgeving. De principes van de circulaire economie resoneren hiermee. Daarom zullen we, samen met onze partner Metabolic, onze bestaande diensten onder de loep nemen en circulair maken.

Denk hierbij aan:

  • Circulair assetmanagement met een focus op ‘total value of ownership’; het behalen van de maximale waarde uit een asset tegen acceptabele kosten.
  • Circulair ontwerpen waarbij we verschillende oplossingen afwegen en eisen formuleren met de principes van de circulaire economie als uitgangspunt en daarnaast circulaire kansen op projectlocaties inventariseren.
  • Circulair aanbesteden zowel het trainen van organisaties als het beoordelen van aanbestedingen en projecten en het formuleren van selectie- en aanbestedingscriteria. 
  • Circulair slopen, wat meer is  dan alleen hergebruiken, we inventariseren gebouwen en onderzoeken mogelijkheden om materiaal voor hergebruik te verwijderen en adviseren over herbestemmingsmogelijkheden.
  • Daarnaast verkennen we de combinatie Duurzaam GGW (Grond-, Weg- en Waterbouw) en het gedachtengoed van de circulaire economie.
  • Ook zijn we bezig met het beoordelen van projecten op het circulaire niveau met behulp van het Circulair Label.

We houden u graag op de hoogte van onze ervaringen en helpen u bij uw invulling van circulaire economie.