De Omgevingswet

De Omgevingswet

Nu aan de slag!

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Op 1 juli 2015 is de wet door de Tweede Kamer vastgesteld. De Omgevingswet is een omvangrijke stelselherziening van het omgevingsrecht. Tientallen wetten en AMvB ’s worden in één wet en vier AMvB ‘s ondergebracht. Of u nu bestuurder, manager, vakspecialist of initiatiefnemer bent; u krijgt te maken met de impact van de wet.

Schrijf je in en blijf op de hoogte van ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.

Sneller, eenvoudiger en beter is het adagium. Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak, bestuurlijke afwegingsruimte, integraliteit en het versnellen en verbeteren van de besluitvorming zijn de aansprekende centrale items. Veelbelovend, maar wat is de impact op uw organisatie en hoe kunt u nu al anticiperen? De vraag luidt dan ook, wat moet of kan ik nu al doen?

Fysieke leefomgeving
De Omgevingswet is gericht op de fysieke leefomgeving. Dit betekent dat milieu- , duurzaamheids- en ruimtethema’s integraal moeten worden afgewogen gedurende de planvorming. Dit zijn de werkvelden waarop Antea Group dagelijks acteert. Met onze ervaring en accurate expertise is Antea Group uw partner om aan de slag te gaan met de Omgevingswet. U kunt nu al beginnen met het opstellen van een Omgevingsvisie (ook verplicht voor gemeenten) of deelnemen aan een experiment onder de Crisis- en herstelwet, zodat u in 2018 goed voorbereid bent. 

De kwaliteit van de fysieke leefomgeving wordt niet alleen bepaald door wet- en regelgeving. De bestuurlijke cultuur, de kennis en kunde van bestuurders, ambtenaren en initiatiefnemers zijn minstens zo belangrijk.

Implementeren en experimenteren
Op dit moment zijn wij betrokken bij diverse experimenten onder de Crisis- en herstelwet, zoals bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte vooronder andere Almere (Weerwater/Floriade), de ontwikkellocatie Valkenburg (Katwijk), Den Haag (Binckhorst), Eindhoven (Brainport Park) en Edam/Volendam (Lange Weeren). Daarnaast helpen wij vanuit het Ministerie van IenM diverse gemeenten met hun Omgevingsplannen. Tevens adviseren wij het ministerie van IenM over de modernisering van de omgevingsveiligheid (denklijn, consequentieonderzoek en technische inhoud) in het kader van de totstandkoming van de AMvB‘s.

Antea Group helpt u met de vertaling en implementatie van de omgevingswet naar uw ambities, mogelijkheden en organisatie. Benieuwd naar onze visie op de implementatie en een plan van aanpak? Lees meer >

Het Omgevingscollectief
Samen met Centric, Civocracy, Nedgraphics en Tygron, allen andere leveranciers van producten en diensten voor de fysieke leefomgeving, hebben we onze krachten gebundeld in Het Omgevingscollectief. We stemmen die producten en diensten op elkaar af, zodat overheden, burgers en bedrijven nu al kunnen werken aan de doelen van de Omgevingswet en we dragen bij aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het Omgevingscollectief zorgt dat het werkt.

Digitaal en 3D
Het gebruik en toepassen van digitale informatie wordt nog belangrijker onder de Omgevingswet. Daarom zijn wij een samenwerking aangegaan met Tygron, waarmee  specialistische kennis van (milieu) planologie en een realtime geprogrammeerde omgeving worden verbonden. De Tygron Engine 2016 is Cloud Based en biedt gebruikers een omgeving waarin dynamische 3D modellen gecreëerd kunnen worden. Hiermee kunnen ruimtelijke projecten direct inzichtelijk gemaakt worden waardoor stakeholders zoals overheden, experts, beleidsmakers en inwoners op een intuïtieve manier met elkaar kunnen werken aan scenario’s met als uitkomst een breed gedragen project en winst in tijd en geld. Antea Group zet haar brede expertise in op het gebied van (strategische) planvorming, vastgoed, recht, ruimtelijke inpassing, ruimtelijke management en milieuonderzoeken. Betrouwbare, gevalideerde gegevens en data voeden een dynamische 3D-model. Over de output en effecten wordt deskundig geadviseerd om tot een goede en transparante besluitvorming te komen welke uiteindelijk wordt geborgd in een dynamisch 3D-Omgevingsplan.

Komst omgevingswet en modernisering Omgevingsveiligheid
Terwijl de Omgevingswet volop in ontwikkeling is, krijgt ook de Modernisering van de Omgevingsveiligheid (MOV) vorm. Lees meer >>

Kortom: de adviseurs van Antea Group zijn dus uitstekend in staat u te begeleiden met de implementeren en toepassen van de mogelijkheden van de Omgevingswet, waarmee u nu al aan de slag kunt. 

Opinie:

» OMGEVINGSWET VRAAGT ANDERE HOUDING VAN ALLE GEBRUIKERS
» WAT IS ER ALLEMAAL MOGELIJK TOT DE KOMST VAN DE OMGEVINGSWET IN 2018?
» PRIVATE KWALITEITSCRITERIA... OF HOE WAS HET NU?
» NA TWEEHONDERD JAAR WEER TERUG BIJ…. NAPOLEON!

Downloads: