Ga naar hoofdinhoud
Grondzaken
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Zorgvuldig en effectief grond verwerven

De verbreding van een weg, een dijkversterking of de (her)ontwikkeling van een woonwijk: zonder eigendom van grond begin je niets. Maar in een land waar elke vierkante meter schaars is, is het verwerven van grond vaak een traject van de lange adem. Dan is het een meerwaarde om een partner aan boord te hebben die zorgt voor een effectief en zorgvuldig proces.

Een slimme aanpak in grondzaken

Bij Antea Group tref je grondzakenadviseurs, taxateurs en juristen die je met hun kennis van omgeving, markt én recht ondersteunen bij grondverwerving. Inzet van onze aanpak is altijd om ‘er goed met elkaar uit te komen’. Dit doen we door vroegtijdige afstemming met grondeigenaren en door oog te hebben voor hun belangen. Tegelijkertijd zorgen we voor korte doorlooptijden van taxaties en onderhandelingen.

Ons trackrecord

Naast een strakke organisatie, vergt grondverwerving betrokkenheid bij een project. Immers, elk dossier vraagt om specifieke aandacht. Je treft in ons een specialist die kritisch met je meedenkt: wat is je verwervingsstrategie, zijn er alternatieven? En vanuit onze betrokkenheid spelen we snel in op kansen die zich voordoen. In trajecten zoals de Mijnkintbuurt (aankoop van 160 woningen) in Rotterdam hebben we laten zien dat onze aanpak de basis legt voor een succesvolle stedelijke herinrichting

Grip op grondverwerving

De complexiteit van grondverwerving zit ‘m vaak in de aantallen. Bij een binnenstedelijk herstructureringsproject of een dijkversterking zijn vaak honderden dossiers gemoeid. En elk dossier kent z’n eigen verhaal, zijn eigen benadering. Om dan voor een robuuste aanpak te zorgen, ontwikkelden we de grondverwervingstool Atlas. Hiermee houden we grip op elk dossier en zorgen we ervoor dat we alle (juridisch) vereiste stappen doorlopen.

Taxaties

Grondverwerving gaat over financiën. Over de huidige waarde, maar ook over de potentiële waarde van grond. Het zorgvuldig taxeren van gronden, vastgoed en opstallen is dan cruciaal. Daarom hebben we zeven beëdigde taxateurs in dienst. In samenwerking met onze planeconomen en ons in-house uniforme rekenmodel stellen zij vastgoed- en grondexploitaties op waardoor zij in staat zijn iedere vastgoed- of gebiedsontwikkeling, groot en klein, te taxeren. Met hun marktkennis zorgen ze voor nauwkeurige (residuele) grondwaarderingen, resultaatbepalingen en schadeberekeningen. Je kunt ze ook inschakelen voor de analyse van taxatierapporten of mediation bij waardegeschillen.

Faciliterend grondbeleid

Gemeenten krijgen vaker te maken met faciliterend grondbeleid. Gronden komen dan niet in eigendom van een gemeente, maar van een ontwikkelende partij. De gemeentelijke risico’s zijn hierbij beperkt. Dit betekent niet dat er geen kosten worden gemaakt om een plan te faciliteren: denk aan de aanleg van nieuwe infrastructuur of het doorlopen van ruimtelijke procedures. Deze kosten kunnen verhaald worden op de grondeigenaar, o.a. middels het kostenverhaal uit de (grond)exploitatie. We zijn er in gespecialiseerd om deze kosten in beeld te brengen en te vertalen. 

Bekijk ook de andere diensten over gebiedsontwikkeling

Op zoek naar een specialist in grondverwerving?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie