Anders omgaan met afval – Circulaire economie en waarde creatie

Circulaire economie is een thema waar we in ons leven en werken steeds meer mee te maken krijgen. Steeds meer overheden en bedrijven omarmen dit gedachtegoed en formuleren circulaire ambities via Green Deals, beleidsplannen en innovatieagenda’s. Maar wat hoe vertaal je die ambitie naar morgen of volgende week?

In deze deelsessie neemt Eva Gladek (CEO Metabolic) ons mee in de wereld van Circulaire economie en hoe we anders naar afval moeten kijken. Zij neemt ons mee aan de hand van een aantal principes en uitgangspunten hoe wij ons afvalbeleid kunnen vertalen naar praktijk. Vervolgens wordt er in de deelsessie door de deelnemers gewerkt aan het vertalen van hun eigen doelstellingen actief formuleren EN vervolgens werken we in een brainstorm aan het vertalen van ambitie aar de volgende stap. Wat doen we morgen?

Spreker

Eva Gladek –CEO bij Metabolic