Circulair Label

Circulair Label

Om medewerkers en klanten van Antea Group aan te zetten tot circulair denken en de overgang naar een Circulaire Economie te versnellen wordt binnen Antea Group het Circulaire Label gebruikt. Met behulp van het label worden projecten verdeeld over drie niveaus van circulariteit. De beoordeling van circulariteit is gebaseerd op zeven principes die binnen Antea Group worden gebruikt om Circulaire Economie te omschrijven.

Het Circulaire Label is een manier om projecten te beoordelen op circulariteit aan de hand van de principes van circulaire economie. Deze principes worden ieder op zich weer opgedeeld in onderdelen die eenduidig te beoordelen zijn. Op deze manier is het mogelijk om niet alleen een uitspraak te doen over het geheel, maar is het ook mogelijk om per principe te kijken hoeveel aandacht hieraan besteed wordt. Hierdoor is het mogelijk om bij toekomstige projecten deze punten mee te nemen en te verbeteren ten opzichte van voorgaande projecten.
 
De zeven principes zijn:

  • Materialen,
  • Energie & Water,
  • Biodiversiteit,
  • Samenleving & Cultuur,
  • Gezondheid en Welzijn,
  • Toegevoegde Waarde  
  • Flexibel & Robuust.

Zoals gezegd worden de projecten aan de hand van deze principes  verdeeld over drie niveaus.

Bij Antea Group worden, bij de oplevering, projecten aan de hand van de eerder omschreven principes ingedeeld in een van de drie niveaus van circulariteit. Hieronder is de verdeling over de circulaire niveaus van de beoordeelde projecten binnen Antea Group te zien.

circulair label circulaire economie circulariteit niveaus

Downloads: