CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Investeren in duurzaamheid

Antea Group spant zich in om de CO2-uitstoot te verminderen. Als instrument voor inventarisatie en certificering gebruiken wij hiervoor de CO2-prestatieladder van de stichting SKAO.

Van mobiliteit tot kantoren

We kijken niet alleen naar de CO2-uitstoot van onze mobiliteit, maar ook naar die van onze kantoren en andere bedrijfslocaties. Hierbij stellen we onszelf altijd de vraag hoe kan het energieverbruik verder omlaag kan en hoe we duurzamere energiebronnen kunnen inzetten? Als een duurzame oplossing niet mogelijk blijkt, kiezen we voor compensatie van de CO2-uitstoot.

Doelstellingen CO2-reductie

Antea Group wil in 2020 de CO2-uitstoot als gevolg van onze mobiliteit met 10% en die van onze kantoren met 5% hebben verminderd ten opzichte van het basisjaar 2015. Meer informatie over onze CO2 reductie doelstellingen is te vinden in ons Maatschappelijk Jaarverslag.

Tips en ideeën

Antea Group is een innovatief advies- en ingenieursbureau en wij zijn altijd benieuwd naar nieuwe mogelijkheden, tips en ideeën op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie. Je kunt deze mailen naar mvoxtra@anteagroup.com.

Documenten/downloads

De overige in het kader van de CO2-prestatieladder verplicht te publiceren informatie vind je op de website van de SKAO.