CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder: investeren in duurzaamheid

Antea Group spant zich in om de CO2-uitstoot te verminderen. Als instrument voor inventarisatie en certificering gebruiken wij hiervoor de CO2-prestatieladder van de stichting SKAO.

Van zakelijk verkeer tot gebouwen

We kijken onder meer naar de CO2-uitstoot van ons zakelijk verkeer, maar ook naar onze gebouwen. Hierbij vragen wij ons altijd af: hoe kan het energieverbruik omlaag en hoe kunnen we duurzame energiebronnen inzetten? Als een duurzame oplossing niet mogelijk blijkt, kiezen we voor compensatie van de CO2-uitstoot.

Duurzaamheid & Antea Group

Naast CO2-reductie investeert Antea Group op vele manieren in een duurzame bedrijfsvoering. Uitgangspunt: onze bedrijfsactiviteiten mogen het milieu zo weinig mogelijk belasten. Van stroom tot bureauartikelen; Antea Group kiest voor groene producten. Daarnaast ondersteunen we goede doelen en stimuleren we vrijwilligerswerk door medewerkers.

Doelstellingen CO2-reductie

Antea Group wil in 2020 de CO2-uitstoot van onze vestigingen met 5% hebben verminderd ten opzichte van het basisjaar 2015. En daarbij de CO2-uitstoot van ons wagenpark gereduceerd hebben met 10%. Die vermindering wordt gehaald door het beperken van de CO2-emissie van de leaseauto's en het optimaliseren van kantoren en installaties. 

Tips en ideeën

Antea Group is een innovatief advies- en ingenieursbureau en wij zijn altijd benieuwd naar nieuwe initiatieven ideeën en tips om het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie. Mail deze naar mvoxtra@anteagroup.com

Documenten/downloads

De verder door de stichting SKAO vereiste informatie omtrent de CO2-reductie van Antea Group vindt u op hun site.