Kunstgras Voetbal van Antea Group

De gemeente: 'een prachtig resultaat geboekt'

Begin 2014 kwam de aanleg van een nieuw veld in een stroomversnelling. Dat de verenging zelf flink wilde investeren gaf hierbij de doorslag. De gemeente koos voor snelle realisatie met de nadruk op samenwerking. Raymond Schenk (hoofd afdeling Eigendom & Beheer) van de gemeente Steenbergen kijkt met een goed gevoel terug.

Businesslijnen:
Tags:

Snelheid maken voor de bouwvak

‘We zaten al in het voorjaar en moesten snelheid maken om na de bouwvak alles in orde te hebben. Als gemeente kozen we ervoor in bouwteamverband te werken. We kregen een taakstellend budget van de raad mee. Aan ons de uitdaging om binnen dit bedrag zoveel mogelijk wensen van de vereniging te vervullen.’

Kennis combineren

‘We kenden Antea Group al van een eerdere aanleg van een kunstgrasveld in Welberg. Deze samenwerking voelde vertrouwd. Daarnaast hebben wij zelf de nodige expertise in huis als het gaat om de aanleg van kunstgrasvelden. Dit gecombineerd met de inbreng van de vereniging maakte dat we snel keuzes konden maken en hielden we er de vaart erin.’

Enorme stap vooruit

‘Uiteindelijk hebben we met elkaar een prachtig resultaat geboekt. Voor de vereniging een enorme stap vooruit. Goed om te horen dat de komst van dit veld een positieve 'boost' geeft aan de club.'   

Een positieve impuls voor de voetbalvereniging?  Wat kan de gemeente daarin betekenen? Neem contact op met één van onze adviseurs.