Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid, een essentieel thema dat de komende jaren moet zorgen voor continuïteit van de Antea Group-organisatie. Hoe? Door balans te vinden tussen de 'drie P's: 'Profit, People en Planet.

Balans tussen de P's
Voor Antea Group is het van belang om de P van Profit op een goede manier te combineren met People en Planet. Onze activiteiten richten zich vooral op People en Planet, maar wel zo dat ze op de korte- of lange termijn bij kunnen dragen aan de winst.

Een volhoudbare missie
Om het belang van duurzaamheid te benadrukken hebben wij het thema verankerd in onze missie. Hierbij is duurzaamheid geen eindpunt, maar een continu proces waarbij wij voor onszelf en onze omgeving de lat steeds hoger leggen. Onze managementsystemen 'WerkWijzer!', 'Werkveilig' en 'WerkBewust' bieden hierbij ondersteuning. Daarnaast zijn we initiatiefnemer van De Duurzame Leverancier en hebben we het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder behaald.

De pijlers
Het duurzaamheidsbeleid is uitgewerkt in vijf pijlers. Voor elke pijler heeft Antea Group strategieën, doelstellingen en acties geformuleerd.