Duurzaamheid

Duurzaamheid

Welke meerwaarde biedt Antea Group

Antea Group wil een toonaangevend partner zijn bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame en integrale oplossingen in onze leefomgeving. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door onze kennis in te zetten voor een volhoudbare toekomst. Vol trots en met plezier.

Om het belang van duurzaamheid te benadrukken hebben wij het als thema verankerd in onze missie. Hierbij is duurzaamheid nooit het eindpunt, maar een continu proces waarbij wij voor onszelf en onze omgeving de lat steeds hoger leggen. Ons integraal managementsysteem 'WerkVeilig!, Wijzer! en Bewust!' biedt hierbij ondersteuning. Antea Group heeft het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder behaald en daarnaast zij we mede initiatiefnemer van de Duurzame Leverancier.

Voor Antea Group is het van belang om de P van Profit op een goede manier te verweven met die van People en Planet. Onze activiteiten richten zich vooral de laatste twee, maar wel op zo’n manier dat ze op de korte of lange termijn kunnen bijdragen aan de winst.

Het duurzaamheidsbeleid is uitgewerkt in doelstellingen en maatregelen. Daarbij maken we onderscheid in duurzame en innovatieve dienstverlening enerzijds en een duurzame bedrijfsvoering anderzijds. Elk jaar stellen we onze doelen of de daaraan gekoppelde maatregelen zo nodig bij. Deze vind je terug in ons Maatschappelijk Jaarverslag.

We bieden alle deskundigheid over de energie van morgen die je nodig hebt. Experts die thuis zijn in de techniek, maar ook in de ruimtelijke en juridische kanten van het verhaal. Specialisten in hernieuwbare energie, deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw, specialisten op het gebied van infrastructuur en milieu. Maar net zo goed mensen die denken vanuit organisatieprocessen, haalbaarheid en kosten.