Gravel

Gravel

Tennisbanen

Businesslijnen:
Tags:

Gravelbanen zijn sinds jaar en dag geliefd vanwege het hoge speelcomfort. Ook de KNLTB stelt dat de speeleigenschappen van gravel nog niet door andere baansoorten zijn geëvenaard. Gravel krijgt de voorkeur vanuit het oogpunt van spelplezier, speltechnische eigenschappen en tennisspelontwikkeling. In Nederland liggen niet voor niets zeer veel gravelbanen. Naar verwachting zal dit aantal in de toekomst nog toenemen.

Eigenschappen gravelbanen

Gravel bestaat uit een mengsel van gemalen baksteen en gebroken materiaal dat afkomstig is uit de keramische industrie. Het is een halfverharding die ondanks het ontbreken van bindmiddelen wel stabiel is, zij het minder dan verharde materialen zoals beton en asfalt. Een gravelbaan is een ongebonden constructie. Volgens de normering van NOC*NSF is de totale constructiehoogte 0,40 m.

Gravelbanen hebben een hoog spelcomfort en worden door de KNLTB bestempeld als de standaard. Het is een langzame baansoort waardoor langere rally’s gespeeld worden. Dat stimuleert de speler in het ontwikkelen van spelen met spin, tactisch inzicht en uithoudingsvermogen.

Gravel is vochtgevoelig en daardoor bij vorst en dooi onbespeelbaar. Dit is ook bij aanhoudende regen het geval. Maar met goed onderhoud zijn gravelbanen in de rest van het jaar bespeelbaar. Waar gravelbanen vroeger niet meer dan 1000 uren per jaar gebruikt werden, is de bespelingintensiteit op dit moment circa 1300 uur per speelseizoen.

Gravel is onderhevig aan slijtage en vraagt daardoor relatief veel onderhoud; met name het speelklaar maken van de banen in het voorjaar. 

Downloads: