Life cycle costs en financieel management

Life cycle costs en financieel management

Een gelijkmatige spreiding van budgetten is vaak een wens. Uit analyse van de kosten van een asset over de totale levenscyclus ontstaat zicht op de wisselwerking tussen korte- en lange termijn oplossingen en verschillende onderhoudsmaatregelen of projecten. Antea Group heeft alle expertise in huis om maximale voordelen te halen uit uw programmering en meerjarenbegroting.