MFC De Akkers Heerenveen officieel geopend

Op woensdag 28 juni is multifunctioneel centrum (mfc) De Akkers door burgemeester Van der Zwan van de gemeente Heerenveen feestelijk geopend. MFC De Akkers huisvest 2 scholen (Route 0513 en Spring), Kinderopvang Kinderwoud en het wijkcentrum. Daarnaast wordt de gymzaal gebruikt door het CIOS en verenigingen.

Voor het basisonderwijs is een nieuwe onderwijsvisie in het ontwerp van het gebouw geïntegreerd. Zo staan lokalen in open verbinding met extra brede gangzones die als leerpleinen zijn ingericht. Ook het traditionele klassikale onderwijs heeft men verlaten. Er wordt nu in kleine groepjes onderwijs gegeven.

Antea Group heeft de contractvoorbereiding, aanbesteding en contractbewaking verzorgd. Hierbij is de nieuwe visie vertaald naar eisen die vervolgens op ruimteniveau en met behulp van Relatics zijn verwerkt.

Het werk is als een Design-Build-Maintain contract conform de UAV-GC 2005 op de markt gezet.

“Het resultaat overstijgt onze verwachtingen” aldus de directrices van de scholen. Kijk hier voor meer informatie