Vastgoed recht aanbesteding

Nieuwsbrief Antea Group Recht

Nummer 4 - maart 2018

Het recht staat nooit stil. Juridische ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht en het aanbestedingsrecht komen in deze nieuwsbrief aan bod. Wij lopen voorop als het gaat om de juridische toepassing van deze nieuwe mogelijkheden in de ruimtelijke projecten die we mogelijk maken, zoals de transformaties binnen de Amstelcorridor. Dit kan leiden tot prikkelende nieuwe inzichten en een meer doortastende aanpak. Ook voor vragen over het huurrecht en de Omgevingswet ben je bij ons aan het juiste adres.

Businesslijnen:

Ook bijblijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief Recht!

Algemene Voorwaarden

Beeindiging huurovereenkomst bij gewijzigd bestemmingsplanBeëindiging huurovereenkomst op grond van gewijzigd bestemmingsplan

De wijziging van een bestemmingsplan kan reden zijn om een huurovereenkomst voor woonruimte of bedrijfsruimte op te zeggen. Deze opzeggingsgrond kent een aantal criteria. Bij het beëindigen van huurovereenkomsten dient ook rekening gehouden te worden met vergoeding van bepaalde kosten.
Lees verder >

Stedelijk ontwikkelingsproject kruimelgevalStedelijk ontwikkelingsproject bij kruimelgevallen

De Afdeling bestuursrechtspraak geeft richting aan de toepassing van het begrip stedelijk ontwikkelingsproject zoals vastgelegd in het Besluit mer. Of hier sprake van is, kan van betekenis zijn bij het al dan niet toepassen van de kruimelgevallenregeling.
Lees verder >

Uitzondering aanbestedingsplilchtUitzonderingen op de aanbestedingsplicht

Dat overheden bij het in de markt zetten van een opdracht gebonden zijn aan de regels en voorschriften van het aanbestedingsrecht, is bekend. Maar geldt dat ook wanneer een overheid een opdracht verstrekt aan zichzelf of aan een onderneming waarvan zij de aandelen houdt of waarin in zij (ten dele) participeert?
Lees verder >

Vacature recht juridisch vastgoedrecht grondzaken

Transformaties AmstelcorridorTransformaties Amstelcorridor

De juristen van Antea Group Recht werken aan ruimtelijke ontwikkelingen door heel Nederland. De transformaties binnen de Amstelcorridor zijn hier een mooi voorbeeld van. Lees hier meer over dit project waarvoor over juridische, procedurele en strategische vraagstukken wordt geadviseerd.
Lees verder >

Woningcorporaties aanbestedingsplichtigZijn woningcorporaties aanbestedingsplichtig of niet?

De Europese Commissie geeft een brede uitleg aan het begrip publiekrechtelijke instelling, waardoor woningcorporaties als aanbestedende dienst moeten worden aangemerkt. Een verplichting tot Europees aanbesteden zal hen veel administratie, tijd en geld kosten (± 30 miljoen euro per jaar).
Lees verder >

Gemeenteraadsverkiezingen Hekking effectDe gemeenteraadsverkiezingen: de Omgevingswet én het Hekking-effect

Blog van Robert Forkink over de Omgevingswet

Een blog over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en een wethouder Fysieke leefomgeving als ‘onderkoning Hekking’...
Lees verder >

Meer weten over de mogelijkheden van Antea Group Recht voor uw organisatie?

Download onze brochure of neem contact op met één van onze specialisten.