duurzaam gww uav gc duurzaamheid aanbesteden contracten

Ondersteuning Duurzaam GWW

Ambitieweb en omgevingswijzer

In bijna alle coalitieakkoorden op gemeentelijk en provinciaal niveau zijn duurzame ambities benoemd. Ook in de omgevingsvisie of projectplannen worden ambities vastgelegd. Denk aan ambities op gebied van CO2 reductie, energietransitie, biodiversiteit, klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit, investeringsklimaat, bereikbaarheid en circulariteit. Hoe maak je die ambities concreet? Hoe kun je via afdelingen en projecten die ambities realiseren? Hoe kun je aan de inwoners laten zien dat er serieus werk van gemaakt wordt?

Door onder begeleiding van onze specialisten na te denken over de waarde van de twaalf duurzaamheidsthema’s voor joúw regio, gemeente, afdeling of project, breng je focus aan en maken we “duurzaamheid” concreet. Wat is voor jou waardevoller: duurzame energie of materiaalhergebruik? Biodiversiteit of klimaatadaptatie? Welzijn of bereikbaarheid? Waarom? En in welke mate? Is dat voor alle stakeholders hetzelfde? Vaak heeft het ene project net andere ambities dan het andere.

Per thema bepalen we samen met jou de succesfactor en de kritische prestatieindicator (KPI). Op die manier kun je de ambitie meetbaar maken en de voortgang meten. Zo informeer je de inwoners, de wethouder of opdrachtgever in welke mate de ambitie gerealiseerd is.

Een KPI bestaat uit een meeteenheid en een streefwaarde. Denk bij meeteenheden aan bijvoorbeeld:

  • De hoeveelheid zelf opgewekte duurzame energie in KWh
  • De bergingscapaciteit van hemelwater in m3
  • De afname van het aantal m2 verhard oppervlak
  • De berekende MKI-waarde
  • Het percentage hergebruikte materialen gemeten in massa
  • Het percentage circulaire aanbestedingen

Door per indicator een streefwaarde aan te geven, kan de meest efficiënte oplossing worden gezocht om die waarde te behalen.

We hebben vele tientallen KPI’s op een rij gezet en letterlijk honderden duurzame kansen voor infrastructuur en openbare ruimte voor je verzameld ter inspiratie. Ga je zelf aan de slag of kun je ondersteuning gebruiken om jouw duurzame ambities waar te maken?

ambitieweb duurzaam gww kpi hergebruik

Downloads: