Ons verhaal

Ons verhaal: Van toen tot Antea Group

We gaan terug naar het jaar 1951. De broers Jan en Freek Bosma richten Oranjewoud op. Het bureau dat zes decennia later aan de basis staat van Antea Group. We bevinden ons midden in de wederopbouw. Na een ingrijpende oorlog bouwt ons land letterlijk en figuurlijk aan zijn toekomst, aan nieuw elan, vooruitgang.

Het zijn de jaren van de grote overheidsprojecten om de armoe te bestrijden. Werklozen worden massaal ingezet bij de ontginning en het in cultuur brengen van woeste gronden.

Doen wat je belooft

De broers Bosma filosoferen regelmatig over een eigen cultuurmaatschappij in het Noorden. Het tij is gunstig, er is werk in overvloed. Eenmaal op eigen benen verwerven ze al snel hun eerste opdrachten. Gaandeweg volgen meer ontginningen en landverbeteringen. Hun kracht? Doen wat je belooft en een tomeloze inzet.

Maar ook door te werken op je eigen manier en je nergens te groot voor te voelen. Het bureau maakt bijvoorbeeld zoveel mogelijk gebruik van eigen materieel. Medewerkers zorgen eigenhandig voor het onderhoud en werken vanuit hun betrokkenheid aan slimme verbeteringen.

Aanpakkers

In de jaren daarna groeit onze reputatie als de aanpakkers die daad bij woord voegen. Dit wordt gewaardeerd en gezien in de markt. Oranjewoud ontwikkelt zich tot een bureau dat niet alleen werken uitvoert, maar ook plannen voorbereidt, bestekken maakt en directie voert.

In de jaren '60 gaan we werken voor gemeenten en waterschappen. We bouwen gemalen, ontwikkelen sportvelden. Daarnaast gaan we werken voor olie- en gasmaatschappijen. Oranjewoud wordt door de Gasunie ingeschakeld bij de aanleg van aardgasleiding tussen Zuidlaren en Hindeloopen. 

Europa

Oranjewoud floreert. We blijven investeren in bestaande relaties, maar verwerven ook nieuwe opdrachtgevers. Oranjewoud ontgroeit de status van regionaal bureau. In de jaren daarna verleggen we ons werkterrein en verbreden onze horizon. Van regionale naar landelijke schaal, van de Benelux naar Europa.

We anticiperen op nieuwe maatschappelijke vraagstukken: zorgen voor een schoon milieu, saneren grootschalige bodemverontreinigingen. Maar ook als het gaat om beheer-, water- en mobiliteitsvraagstukken stellen we onze expertise ten dienst. Binnen deze opgaven blijven we zoeken naar slimme en efficiënte oplossingen voor onze opdrachtgevers.

Verbinden

In zes decennia zetten we op vele fronten grote en kleine stappen. Uit de cultuurtechnische activiteiten van de beginjaren ontwikkelt zich een breed scala aan ingenieurs- en uitvoeringsdiensten.

Van milieu tot veiligheid, van infrastructuur tot water; vandaag de dag kennen opdrachtgevers ons als een bureau dat op vele gebieden actief is. Een bureau dat in staat is om deze kennis met elkaar te verbinden. Een bureau dat werkt met betrokken en hooggekwalificeerd personeel. 

Met beide benen op de grond

Op het eerste gezicht is het contrast groot tussen het tweemansbedrijf uit de jaren vijftig en het mondiaal opererende Antea Group. Toch is in de basis weinig veranderd. Het is niet voor niets dat wij de naam van de mythologische held Antaeus in ons dragen. Hij kwam in zijn kracht door met beide benen aan de grond te blijven. Dit past bij ons.

Waar ter wereld wij ook werken, wat wij ook doen, in onze genen blijven wij het bedrijf dat hoogwaardige kennis combineert met pragmatische oplossingen. Oftewel, eerst kijken hoe het beter en slimmer kan, om daarna de handen uit de mouwen te steken. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en die van de toekomst. Doelgericht en altijd met het oog op een duurzame oplossing.