omgevingswet referenties omgevingsplan omgevingsvisie

Overzicht referenties Omgevingswet

Antea Group heeft een bewezen track-record als het gaat om onderzoek, advies en planvorming voor de Omgevingswet.

Omgevingsplannen/MER

 • Hembrugterrein, Zaanstad
 • Bavo-terrein, Noordwijkerhout
 • Haven – Stad, Amsterdam
 • Inzet Projectleider Soesterberg-Noord
 • Floriade/Weerwater, Almere
 • Schokkerhoek, Urk
 • Omgevingsplan Binckhorst, Den Haag
 • Botsproeven Binckhorst, Den Haag
 • Nota van uitgangspunten Omgevingsplan, ABG-gemeenten
 • Nuenen West
 • Gebiedsontwikkeling De Regte Heide: Mer en omgevingsplan, Goirle
 • Brightlandcampus, Venlo
 • Park Zaarderheiken, Venlo
 • “Fundament” Omgevingsplan gehele grondgebied Chw, Harderwijk
 • Havengebied: bestemmingsplan plus en MER, Wageningen
 • Schieoevers, Delft
 • Park 21, Haarlemmermeer
 • Sloterdijk I: omgevingsplan, Amsterdam
 • Locatie Valkenburg: MER en omgevingsplan, Katwijk
 • Sciencepark, Son en Breugel

Omgevingsvisie/MER

 • MER Omgevingsvisie Noordwijk
 • Omgevingsvisie Oisterwijk
 • MER Omgevingsvisie Katwijk
 • MER Omgevingsvisie Brabant
 • Omgevingsvisie en MER, Limburg
 • Omgevingsvisie en MER, Bergen (LB)

Programmatische aanpak

 • Gebiedsgericht geluid, geur en stofbeleid Amsterdam

Externe veiligheid

 • Advisering ministerie van I&M - Schillenmodel

Energietransitie

 • Pilot omgevingsplan energietransitie, Waalwijk
 • Visie Energietransitie Noord-Beveland/Energietransitie Dashboard
 • Projectleiding ontwikkeling Energielandschap, Bergen

Implementatietrajecten/trainingen

 • Ondersteuning/advisering implementatietraject/ leeromgeving BAR-gemeenten
 • Advisering implementatietraject, Zutphen
 • Programmamanager Almere Implementatie
 • Koersdocument implementatie, Losser
 • Koersdocument implementatie, Urk
 • Plan van aanpak implementatie gemeente Bergen (LB)
 • Casussessies Min. BZK
 • Casussessies Deventer
 • Casussessies Hoogeveen
 • Casussessies Borne
 • Drimmelen – sessies ambitiebepaling
 • Casussessies, Bergen
 • Koersdocument implementatie, Bergen
 • Casussessies, Peel en Maas
 • Sessies /training Bloemendaal
 • Sessies Duivenvoorde a.d.h.v. casestudy
 • Advies programmasturing implementatie, Amsterdam
 • Implementatiebegeleiding Omgevingswet, Aalten
 • Implementatiebegeleiding Omgevingswet, Haaksbergen
 • Workshop incl. Omgevingswetspel, Amsterdam
 • Workshop incl. Omgevingswetspel, Cranendonck

Sessies met de gemeenteraad/Omgevingswetspel

 • Gemeenteraad Zundert
 • Gemeenteraad Cuijk
 • Gemeenteraad Oosterhout
 • Gemeenteraad Losser
 • Drimmelen- stakeholderssessies
 • Gemeenteraad Katwijk
 • Gemeenteraad Maastricht

Onderzoek/Beleidswaarden

 • Grip op beleid: Beleidswaardengenerator
  • Veenendaal
  • Provincie Flevoland
  • Schiedam
  • Amersfoort
  • Westland
 • Positionering ODRU i.h.k.v. Omgevingswet, regio Utrecht
 • Positionering Omgevingswet, Zuid-Limburg
 • Onderzoek rekenkamer Gouda e.o. beleid
 • Onderzoek/advisering ‘van structuurvisie naar omgevingsvisie’, Wassenaar-Voorschoten
 • Onderzoek consoliderende invoeringsstrategie
 • Beleid op rij: onderzoek t.b.v. Nationale Omgevingsvisie Ministerie I&M
 • Winsten op AMvB-niveau”, Ministerie I&M
 • Advisering optimalisering bouwregelgeving, Ministerie I&M
 • Data-analyse gemeente Lelystad