Principes van circulaire economie

Principes van circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie gaat niet vanzelf. Het vraagt om de betrokkenheid van veel partijen: consumenten, bedrijven, vakbonden, milieuorganisaties, financiële instellingen, overheden, kennisinstituten en nog veel meer.

Bij de transitie naar een circulaire economie geven zijn onderstaande principes van belang:

  1. Materialen worden op zo’n manier toegepast in de economie dat ze continu op hoog niveau kunnen worden gerecycled zonder te verdwijnen in het milieu.
  2. Alle energie is gebaseerd op hernieuwbare bronnen.
  3. Biodiversiteit wordt structureel ondersteund en versterkt door alle menselijke activiteiten in een circulaire economie.
  4. Menselijke samenleving en cultuur worden versterkt door menselijke activiteiten.
  5. De gezondheid en het welzijn van de mens en andere soorten moeten structureel worden ondersteund door de activiteiten van de economie.
  6. Menselijke activiteiten genereren een toegevoegde waarde die niet alleen in financiële waarde is uit te drukken.
  7. Systemen zijn flexibel en robuust.

Circulair verdienmodel

De EllenMacArthur Foundation, SUN en McKinsey hebben becijferd dat er tussen nu en 2030 zo’n 1,8 biljoen euro aan waarde kan worden gegenereerd via circulaire verdienmodellen: 0,9 biljoen meer dan er volgens dezelfde projecties via het huidige, lineaire model zou worden verdiend. TNO schat dat een toename van de circulaire economie in Nederland uiteindelijk een totaal van 7,3 miljard euro toegevoegde waarde kan genereren op jaarbasis. Hiermee zijn ongeveer 54.000 banen gemoeid.

Circulair label

Hergebruik is noodzaak, maar er zijn dus ook volop kansen! Om deze kansen te pakken heeft Antea Group het Circulair Label ontwikkeld. Deze is gebaseerd op bovenstaande principes, welke voor de beoordeling van projecten weer zijn opgedeeld in verschillende onderdelen om de principes te concretiseren.