Risicomanagement

Risicomanagement

Bezittingen zijn onderhevig aan risico's. Hoe ga je hier bewust mee om? En heeft een risico altijd een negatieve lading of is het een kans? Door het uitvoeren van een risicoanalyse worden risico's en beheersmaatregelen niet op een willekeurige, maar op een gestructureerde manier gespecificeerd. Daardoor kunnen gefundeerd prioriteiten worden gesteld, bijvoorbeeld op basis van diverse scenario's. Antea Group adviseert en voert analyses uit met methodieken als FMECA en RCM.