Sturen op doelen en prestaties

Sturen op doelen en prestaties

Inzicht in risico's en heldere doelen, cruciaal bij het managen van assets. Antea Group adviseert bij het vertalen van de doelen van uw organisatie en de gewenste prestaties van uw bezittingen naar concrete, toetsbare criteria. RAMS is hiervoor een veelgebruikte methode, maar ook UAV-GC contracten en prestatiecontracten dragen hieraan bij.