rene helder circulaire economie bouw installaties zwembaden

Blog René Helder: "Circulair duur? Van dat imago moeten we af!"

Circulaire pionier

16 januari 2019

Circulaire economie is actueel binnen alle afdelingen van Antea Group. Van bouw en aanbestedingen tot beleid en infra. Een aantal van onze circulaire pioniers dragen hun verhaal graag uit. In deze editie: René Helder, bouwkundig adviseur.

Businesslijnen:
  • Bouw & Installaties
Naam: René Helder
Functie: Bouwkundig adviseur
Bij Antea Group sinds: 2006

René, wat doet een bouwkundig adviseur allemaal?

“Ik houd me voornamelijk bezig met beheer en onderhoud van gebouwen. En ik werk aan nieuwbouw- en renovatieprojecten van zwem- en sportaccommodaties. Daarnaast doe ik onderzoeken naar de sterkte van uitdragende balkons en galerijvloeren. Ik kom uit de zwembaden branche. Daar heb ik meer dan 15 jaar ervaring mee.”

Hoe heb jij je vak de afgelopen jaren zien veranderen?

“Er wordt steeds scherper gekeken naar de financiën. Dat snap ik, maar ik probeer altijd te zoeken naar een balans tussen financieel en klantgericht. De klant centraal zetten is voor mij heel belangrijk.”

“Je hebt in de bouw met veel partijen te maken. Die gaan niet met een knip met de vingers ineens allemaal circulair werken.”

Hoe vertaalt zich dat naar circulair werken?

De laatste jaren lag de focus sterk op energiebesparing. Dat is maatschappijbreed goed geland. Het beeld dat energiebesparende maatregelen heel duur zijn, daar zijn we nu wel vanaf. Circulair werken heeft op dit moment jammer genoeg nog een imago van duur en ingewikkeld. Je merkt gelukkig wel dat er langzaamaan een versmelting - anderen noemen het een transitie - plaatsvindt tussen duurzaamheid en circulariteit. Maar die komt naar mijn mening wel wat laat.”

Bedoel je té laat?

“Dat niet, maar je merkt wel dat er eerst veel druk moet worden uitgeoefend door de overheid om middels wetgeving de markt in beweging te krijgen. Veel partijen zijn er gewoonweg nog niet klaar voor. In de bouw heb je nu eenmaal met veel partijen te maken, en dan kun je niet zeggen: ‘Hup, nu gaan we allemaal circulair werken’. Dat kost tijd. Steeds meer bedrijven vragen ons om daarbij te helpen en dat is prettig. Er ligt, denk ik, een mooie taak voor Antea Group om het vraagstuk van duurzaamheid en circulariteit integraal te bekijken en klanten te adviseren op dit gebied.”

Waar hoop je dat dat toe leidt?

“Op dit moment zijn we bezig met onderzoek om bij de nieuwbouw van een zwembad deze te voorzien van warmte die afkomstig is van bedrijven in de directe omgeving. Die techniek passen we in de toekomst vaker toe. Dat zijn flinke stappen. Ander voorbeeld: in veel gebouwen is een staalconstructie aanwezig. Maar om het staal te maken, heb je veel energie nodig. Dus het hergebruiken van staal is mooi, maar je kunt ook nadenken over hoe je kunt voorkomen dat we dat staal moeten maken of welke lengtes en profielen we gebruiken.”

“Bij mij zit er een diepgeworteld geloof dat we deze aarde in bruikleen hebben.”

Hebben duurzaamheid en circulariteit ook een plek in je eigen leven?

“Mijn gezin probeert zo energiezuinig mogelijk te leven. Wij hebben een ‘eetbare’ achtertuin. De vensterbanken staan alweer vol met allemaal zaaisels. De kinderen en kleinkinderen lopen straks de tuin in en dan plukken ze de aardbeien. Die gaan daar gewoon in mee. En we maken bewuste keuzes: kunnen we met één auto volstaan in plaats van met twee? Als het gaat om duurzaamheid maakt iedereen zijn eigen overwegingen. Bij mij zit er een diepgeworteld geloof dat we deze aarde in bruikleen hebben. En vanuit die overtuiging ben ik er bewust mee bezig.”