circulaire economie wiepkje elsinga procesmanager omgevingsmanager

Blog Wiepkje Elsinga: "Heel Nederland zou circulair kunnen werken"

Circulaire pionier

19 december 2018

Circulaire economie is actueel binnen alle afdelingen van Antea Group. Van bouw en aanbestedingen tot beleid en infra. Een aantal van onze circulaire pioniers dragen hun verhaal graag uit. In deze editie: Wiepkje Elsinga, procesmanager en omgevingsmanager.

Businesslijnen:
  • Contracten & Vergunningen
Naam: Wiepkje Elsinga
Functie: procesmanager en omgevingsmanager
Bij Antea Group sinds: 2007

Wiepkje, waar ben jij allemaal mee bezig als proces- en omgevingsmanager?

“Als er projecten zijn met veel belanghebbenden, dan kom je mij tegen. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld een gemeente, een provincie, Rijkswaterstaat en natuurlijk burgers: de bewoners die gebruikmaken van een woonwijk, een weg of een andere openbare voorziening. Wat me vooral aantrekt, is hoe je het voor elkaar krijgt om met zo veel mensen, zo veel belangen, tóch een product of project neer te zetten waar de meeste mensen blij mee zijn. Of in ieder geval respecteren dat het er is. Waar Nederland weer een stukje mooier van wordt.”

Is circulaire economie een actueel thema voor jou?

“Zeker! Namens de provincie Fryslân werk ik aan ‘Grip op Grond’. Een werkwijze waarbij wordt gekeken naar het gebruik van grondstoffen en welke materialen er bij grondwerkzaamheden allemaal vrijkomen, zoals bij het verdiepen van de N31 in Harlingen of de toekomstige aanleg van de vismigratierivier in de Afsluitdijk. Vrijgekomen zand, klei en bagger zijn goed toepasbaar in andere infrastructurele projecten. Bagger wordt meestal naar depots gebracht. Wat echt vervuild is moet natuurlijk worden afgevoerd. Maar vaak zit er ook goed bruikbare bagger in. Dat kan worden ingedroogd tot materiaal voor hergebruik.”

“Als vrachtauto's minder hoeven te rijden, tikt dat na verloop van tijd flink aan.”

Bruikbare bagger?

“Grond en bagger zijn niet sexy, maar qua imago is daar best nog wat aan te doen. Daar zou ik heel graag aan willen bijdragen. Je moet niet vergeten dat een project als Grip op Grond veel oplevert. Uiteraard qua euro's, maar ook qua CO2-besparing. Vrachtauto's hoeven minder te rijden en dat tikt na verloop van tijd flink aan.”

Je bent een echte Friezin. Is dat de reden dat je zo enthousiast bent over dit project?

“Uiteraard ben ik trots op de provincie waar ik woon en ben opgegroeid. Maar de werkwijze ‘Grip op Grond’ is niet specifiek iets Fries. Heel Nederland kan op deze manier circulair bezig zijn.”

Je noemde de aanleg van een vismigratierivier in de Afsluitdijk. Wat is dat precies?

De Afsluitdijk bestaat al ruim 85 jaar, maar heeft wel het IJsselmeer afgesloten van de Waddenzee, waardoor het ecologisch slecht met het IJsselmeer gaat. De vismigratierivier herstelt een keuze die in het verleden is gemaakt. Nederland is namelijk de ingang voor veel vissen. De migratierivier laat weer allerlei soorten vis, zoals zalm, richting het binnenland zwemmen. De uitdaging is dat zoet en zout water moeten worden verbonden. Nederland loopt hiermee echt weer voorop en de hele wereld kijkt mee. Ik ben trots dat ik, namens de provincie Fryslân, kan bijdragen aan dit soort bijzondere projecten”

“Nederland loopt weer voorop en de rest van de wereld kijkt mee.”

Ben jij altijd bezig met het verbeteren van de wereld?

“Ik denk dat bekenden mij zien als iemand die goed bezig is met projecten en niet zozeer als de persoon die thuis continu bezig is met duurzaamheid. Al ben ik wel groot voorstander van zonnepanelen en zonnecollectoren en zou ik graag gasloos willen bouwen. Want het is de sport om de energiemeters naar beneden te krijgen!”