Bouwregelgeving? Méér in plaats van minder Europa!

Bouwregelgeving? Méér in plaats van minder Europa!

BIGr Blog

2 november 2016

In tijden van Brexit en toenemende kritiek op Europese Unie, gaat het steeds vaker over ‘Minder Europa’. Toch zou ik graag een pleidooi willen houden voor meer Europa. Zeker als het om de bouwregelgeving gaat.

De afgelopen jaren begeef ik me voor mijn werk steeds vaker in het buitenland. Onder meer voor bouwprojecten in Denemarken, Duitsland en België. Elke keer weer verbaas ik me over de grote diversiteit aan bouwregelgeving die we met elkaar in Europa hebben. We behoren tot één Europese Unie, maar als het om bouwen gaat, betekent een paar honderd kilometer op de kaart vaak een wereld van verschil.

Wennen

Natuurlijk, diversiteit is mooi. De kleine verschillen in cultuur en mentaliteit geven een extra dimensie aan m’n werk.

Maar als het op wet- en regelgeving aankomt, mag het wat mij betreft wel wat minder.

Juist in een verenigd Europa zou je op redelijk uniforme bouwregelgeving of procedures mogen rekenen. Maar niets is minder waar. Want, of het nu gaat om isolatiewaardes, het aantal vierkante meters per werknemer of de manier waarop je energie-emissies berekent: in de meeste landen zijn voorschriften en bouwmethodes wezenlijk anders dan in Nederland. Niet beter of slechter, maar anders.

Lokale kennis

Die grote en kleine verschillen maken een bouwproject in het buitenland tot een lastige onderneming. Het is daarom ontzettend belangrijk om deze verschillen vooraf goed in beeld te krijgen. Wie de wet- en regelgeving van z’n eigen land als vertrekpunt neemt, loopt onherroepelijk vast. Voor onze bouwprojecten in het buitenland kunnen we daarom niet zonder lokale partners. Waar moet je rekening mee houden, welke procedures kun je verwachten en is het ontwerp dat je voor ogen hebt überhaupt haalbaar gezien de geldende voorschriften?

Duurzaam bouwen

Ook als het gaat om duurzaam bouwen komt die lokale kennis meer dan eens van pas. Wie een bedrijfspand in Duitsland of Denemarken ontwerpt, krijgt bijvoorbeeld veel meer ruimte om windenergie in z’n plannen mee te nemen. Terwijl vanuit Nederlands perspectief de bouw van een windmolen naast een bedrijfspand niet bepaald de eerste optie is waaraan je denkt. Ook hierbij moet je jouw eigen kaders zoveel mogelijk loslaten. Eenmaal over de Nederlandse grens gaat er een nieuwe wereld van (on)mogelijkheden voor je open.

Meer uniformiteit

Natuurlijk is er al veel verbeterd met de CE-markeringen voor bouwproducten, maar meer uniformiteit in de regelgeving zou wat mij betreft welkom zijn. Want, waarom heeft een werknemer in Duitsland of Scandinavië meer ruimte nodig dan in Nederland? Waarom stellen we in Nederland andere eisen aan de ventilatie-voorzieningen en isolatiewaarden dan in Denemarken of België?

Zeker in een tijd dat aannemers, architecten en adviesbureaus steeds vaker internationaal opereren, werpt die bonte verzameling aan regelgeving obstakels op. En dat is juist wat we in een verenigd Europa wilden voorkomen, toch?

Lees meer blogs ►