De omgevingsvisie: oefenen voor de juiste symfonie

De omgevingsvisie: oefenen voor de juiste symfonie

20 maart 2017

Onlangs gaf ik bij een gemeente de presentatie ‘Omgevingswet en de raad’. Ik ging hier onder meer in op de mogelijkheden die de omgevingsvisie gemeenten biedt en de rol van de raad daarin. Nu had deze gemeente in het afgelopen jaar enthousiast gewerkt aan een omgevingsvisie. En deze was min of meer ‘hamerklaar’ opgeleverd. Maar na mijn presentatie bleef het toch wat stilletjes onder alle aanwezigen.

Maar wat hebben wij dan?

Totdat de wethouder het woord nam. Ze verbaasde zich erover dat de thema’s en onderwerpen die in mijn presentatie de revue waren gepasseerd, nauwelijks aan bod kwamen in de omgevingsvisie die voor deze gemeente was opgesteld. ‘Ik ben nu eigenlijk wel benieuwd wat wij als gemeente werkelijk voor ons hebben liggen..?’ 

Een structuurvisie met een plusje

Na een analyse kon ik niet anders concluderen dat het een structuurvisie met een plusje was. Een visie die vooral was opgesteld vanuit het perspectief van de afdeling ruimtelijke ordening. Een visie waarin werd gerept over de inpassing van ontsluitingswegen, openbaar vervoer en fietspaden (uitstekend gedaan, overigens). Maar de consequenties van deze plannen voor luchtkwaliteit, fysieke veiligheid, gezondheid en leefbaarheid (omgevingswaarden) kwamen zeer beperkt naar voren. 

Het hele orkest

Een gemiste kans. Want om tot een goede, samenhangende omgevingsvisie te komen, heb je als gemeente, om in muziekterminologie te spreken, toch écht het hele orkest nodig. Zo reikt alleen al het thema bereikbaarheid verder dan de afdeling Ruimte. Je hebt de afdeling Milieu nodig als het gaat om lucht, geluid en veiligheid. De afdeling Beheer om mee te denken over het onderhoud van wegen en fietspaden. Maar zodra één deel van het orkest hierin voor de muziek uitloopt, krijg je een omgevingsvisie waarin de rode draad ontbreekt. 

Profiel kiezen

Juist in die integrale beschouwing ligt de kracht van de omgevingsvisie. Hier kun je als gemeente het verschil maken, een profiel voor de toekomst schetsen: ‘wij gaan voor een groene en gezonde gemeente’, ‘wij kiezen voor betere bereikbaarheid en meer werkgelegenheid’. En vanuit deze ambities kun je keuzes maken omtrent luchtkwaliteitsnormen en geluidscontouren, het wel of niet toestaan van extra asfalt of nieuwe bedrijvigheid op bepaalde locaties. 

Vol op het orgel

Daarom zou ik gemeenten die aan de slag willen met die omgevingsvisie adviseren om vooral klein te beginnen. Start met een pilotaanpak, oefen jezelf in integraal denken (samenspelen is al lastig zat) en verken de mogelijkheden voordat je ‘vol op het orgel gaat’. En vanuit die eerste ervaringen kun je toewerken naar een visie waarmee je verder kunt. En niet onbelangrijk; je hebt een goede dirigent nodig om tot een succesvol samenspel symfonie te komen.  

Escape

Hoe het met de omgevingsvisie van deze gemeente komt? Ze hebben een escape: er staat nergens beschreven wat de houdbaarheidsdatum van een omgevingsvisie is. De kans is groot dat er bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen een grotendeels vernieuwde omgevingsvisie opgeleverd wordt. En als het zover is, dan zeer waarschijnlijk wél met een visie waarin het hele orkest te beluisteren is. 

Lees hier meer blogs ►

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de omgevingswet? Meld je aan voor de nieuwsbrief! ►