omgevingswet roze olifant energietransitie robert forkink

Denk niet aan de roze olifant…

Blog Robert Forkink

10 juli 2018

De roze olifant…? Daarmee bedoel ik de Omgevingswet. En hierbij wil ik ieder college- en gemeenteraadslid in Nederland oproepen om vooral niét aan deze roze olifant te denken. Ban hem uit je gedachten. Hij is er niet. Bestaat niet. En heeft ook nooit bestaan die roze olifant…

Waarom? Wel, om het volgende: de energietransitie. Elke gemeente in Nederland is met dit thema bezig. Zeker nu we ‘van het gas afgaan’ is duurzame energie een onderwerp dat zich in een stroomversnelling bevindt. ‘Een thema dat op dit moment belangrijker is dan de implementatie van de Omgevingswet’, heb ik hier en daar al horen fluisteren….

Maar die gedachte slaat wat mij betreft de plank geheel mis. Energietransitie en Omgevingswet zijn géén concurrenten. Integendeel, ze horen bij elkaar. En ze komen nu op een prachtig moment samen. De energietransitie kan hét vliegwiel zijn voor de Omgevingswet en de Omgevingswet voor de energietransitie.

Het grotere plaatje

Een voorbeeld. Een willekeurige gemeente die groen licht gaf voor de bouw van drie megawindmolens op een bedrijven- en kantorenpark. Ware het niet dat deze molens gezien de windkaarten op de verkeerde plek staan. Met het gevolg dat één molen net voldoende rendement levert om de plaatselijke bouwmarkt van energie te voorzien. Drie molens, een mooi statement, een prachtig initiatief. Maar in het grote plaatje zetten ze geen zoden aan de dijk. Een plaatje waarop vooral omwonenden de komende decennia uitzicht hebben…

Met dit soort losse initiatieven maak je bepaald geen energietransitie. Wat deze omslag wél nodig heeft….? Een langetermijnvisie, lokaal maatwerk, onderbouwde keuzes, integrale afwegingen, concrete plannen én een goede juridische basis. En juist die regel je via de Omgevingswet.

Nu samenhangende keuzes maken

Dit begint bij slimme keuzes maken. Immers, voor elke gemeente gaat de energietransitie er anders uitzien. De ene gemeente is nu eenmaal geschikter voor windmolens of biomassa. En waarom zou je investeren in een zonneparkpilot wanneer de infrastructuur en de ruimte in jouw gemeente er zich eigenlijk niet voor lenen? Waarom inzetten op windenergie terwijl er meer besparingspotentieel te behalen is met zonnepanelen op daken…?

Dit soort afwegingen kun je maken aan de hand van de Omgevingswet en het bijbehorende instrumentarium. Hoe geven we als gemeente optimaal vorm aan de energietransitie, voor welke vormen van duurzame energie is in onze gemeente de meeste ruimte? En op welke plekken staan we initiatieven wel of niet toe..? Deze visie en keuzes kun je binnen de Omgevingswet concreet vertalen naar de omgevingsvisie, programma’s en omgevingsplannen.

Focus en juridische mogelijkheden

Deze manier van werken en denken geeft focus, richting en het biedt de juridische mogelijkheden om initiatieven in de toekomst wel of niet toe te staan. Kortom, meer betere keuzes. En er is nog iets. Juist de energietransitie is een prachtige aanleiding om het werken met de Omgevingswet een stap verder te brengen. Zeker nu de urgentie er is, maar ook omdat het thema juist om die integrale aanpak vraagt.    

En daarom roep ik ieder college- en raadslid die bezig is met de energietransitie op om deze zomer vooral níet aan de roze olifant te denken…

Schrijf je in en blijf op de hoogte van nieuws rondom de Omgevingswet

 
Algemene Voorwaarden