Jan-Lucas Hof projectmanager Bouw duurzaamheid

Jan-Lucas Hof: "Onze opdrachtgevers bewegen tussen bewustzijn en stoere ambities"

Circulaire economie

9 mei 2018

Circulaire economie is actueel binnen alle afdelingen van Antea Group. Van bouw en aanbestedingen tot beleid en infra. Een aantal van onze circulaire pioniers dragen hun verhaal graag uit. In deze editie: Jan-Lucas Hof, projectmanager Bouw & Installaties.

Businesslijnen:
  • Bouw & Installaties

Naam: Jan-Lucas Hof
Functie: Projectmanager Bouw & Installaties
Bij Antea Group sinds: 1999

“Om me heen hoor ik steeds meer mensen zeggen dat het anders moet. We moeten zuiniger zijn op onze leefomgeving. Het is mooi om te zien hoe onze klanten bewegen tussen bewustzijn en stoere ambities. Daarom is het goed om het gesprek aan te gaan over duurzaam en circulair ondernemen.”

Papier is gewillig

"2050 Van gas los en 2030 energieneutraal; papier is gewillig. Maar de grote vraag blijft: Hoe? Daar komen wij om de hoek kijken. We hebben de technische kennis in huis. Als Antea Group hebben we de kracht om een belangrijke bijdrage te leveren aan de energietransitie."

Over ambities en routes

"We zoeken elkaar op, vermenigvuldigen kennis en vertellen een goed verhaal. Daarnaast reageren we op vragen van onze klanten: over de beste invulling van een energiepark, wat te doen met restafval, de beste oplossingen voor het verduurzamen van bestaande gebouwen of we stippelen samen de route naar 2050 uit.

“Ik werk met veel plezier aan de omslag van ‘belasting door vastgoed’ naar een ‘bijdrage door vastgoed’. Dat bereiken we door gebruikers in beweging te krijgen.”

Op dit moment krijgen we veel verzoeken voor een Energiescan. Want als je weet welk energielabel een gebouw heeft, weet je ook waar je ambitieniveau ligt. Dan kun je uittekenen welke stappen je zet om van G naar A te komen. Naast bewustwording speelt bij gebouweigenaren ook de wet- en regelgeving een rol. Zij zijn verplicht om besparingsmaatregelen die ze binnen vijf jaar terugverdienen inzichtelijk te maken en uit te voeren."

Mannetje van zes

"Thuis heb ik een mannetje van zes jaar. Hij begint vragen te stellen, bijvoorbeeld over de aardbevingen in Groningen. Dan leg ik uit dat we fossiele brandstoffen uit de aarde halen. Fossiele brandstoffen die we gebruiken om auto’s te laten rijden. Tja, dan voelt het toch wat ongemakkelijk om te zeggen dat onze auto ook fossiele brandstoffen verbruikt.

“Thuis heb ik een mannetje van zes jaar. Hij stelt vragen over de aardbevingen in Groningen. Dan voelt het toch wat ongemakkelijk om te zeggen dat onze auto ook fossiele brandstoffen verbruikt.”

Wat dat betreft hebben we in Nederland een heel bijzondere situatie, met eigen aardgas. Dat is in de ons omringende landen niet zo. Daar zijn duurzame technieken veel verder ontwikkeld en worden soms al tientallen jaren gebruikt. Dus techniek belemmert niet op weg naar duurzaam en circulair ondernemen. Mindset en bewustwording wel."

Faciliteren in het zetten van stappen

"Het past bij mij om kartrekker te zijn. Om mensen mee te nemen in een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en de route te schetsen. Die aanpak kies ik ook als voorzitter van onze dorpsvereniging. We houden alle bermen vrij van zwerfafval. Tuurlijk, de intrinsieke motivatie is aanwezig, maar door mensen te faciliteren in het zetten van de juiste stappen, zijn onze vrijwilligers zo enthousiast, dat ze vaak het dubbele aantal kilometers lopen.

“Het past bij mij om kartrekker te zijn. Om mensen mee te nemen in een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en de route te schetsen. Stapje voor stapje komen we er wel.”

Komen we bij opdrachtgevers waar nog geen duurzaam beleid is, dan helpen we met een oplossing. Daarnaast proberen we de discussie richting strategisch niveau op gang te brengen. We richten ons dan vooral op commitment. Er zijn ook opdrachtgevers die ons verwonderen, bijvoorbeeld de Gemeente Apeldoorn. Duurzaam ondernemen zit bij deze opdrachtgever in het bloed. Daar wordt je op slag vrolijk van. Plus: ik heb een mooi verhaal voor thuis aan de keukentafel."

Van belasting naar bijdrage

"Ik werk met veel plezier aan de omslag van ‘belasting door vastgoed’ naar een ‘bijdrage door vastgoed’. Dat bereiken we door samen te werken, opdrachtgevers te motiveren en gebruikers in beweging te krijgen. Mooie ontwikkelingen zijn er genoeg. Soms is een keuze spannend, soms gaat het om pure nuchterheid, maar stapje voor stapje komen we er wel."