Kick-off Gooisekant Energieneutraal

Kick-off Gooisekant Energieneutraal

2 maart 2017

Gezamenlijk werken aan een duurzame toekomst voor bedrijventerrein Gooisekant. Op 15 november 2016 vond de kick-off plaats van Gooisekant Energieneutraal, een initiatief van Svizera Europe, Antea Group en de gemeente Almere om een impuls te geven op de weg naar een energieneutraal bedrijventerrein.

Als we investeren in de gebouwen op Gooisekant, kunnen we energie en dus geld besparen, behouden onze gebouwen langer hun waarde, wordt het aantrekkelijker voor andere bedrijven om zich hier te vestigen en te ondernemen.

Energiebesparing en inzet van duurzame energie is een aandachtspunt voor individuele bedrijven. Toch blijkt het voor veel bedrijven niet zo vanzelfsprekend. Het kost immers op korte termijn aandacht, tijd en geld en de baten zijn niet terug te zien op de eerstvolgende jaarrekening. Svizera Europe en Antea Group hebben de overtuiging dat een sterkere samenwerking op de thema’s energie-neutraliteit en duurzaamheid de bedrijven op Gooisekant afzonderlijk én het bedrijventerrein als geheel nóg meer kan brengen.

Op 15 november 2016 werd daarin een eerste belangrijke stap gezet, te gast bij UNET in een volle zaal met lokale ondernemers, vastgoedbeheerders, medewerkers van de gemeente Almere en andere geïnteresseerden. Wethouder Herrema, verantwoordelijk voor het Programma Energie Werkt!, heette de aanwezigen welkom en schetste de ambitie van de gemeente om in 2022 energieneutraal te zijn en benadrukte de noodzakelijke bijdrage van het bedrijfsleven daaraan. Menno Smits (directeur Antea Group) riep op tot het gezamenlijk optrekken; wie sluit zich aan bij koplopers Antea en Svizera? Inspirerend was het verhaal van theatergezelschap Vis à Vis, dat, ondersteund door gemeente Almere en NUON, op het Almeerderstrand een energieneutraal pand realiseert. Zonnemarkt, zelf gevestigd op Gooisekant, deed de aanwezigen afvragen waarom we niet allemaal al lang het dak vol met zonnepanelen hebben liggen: oppervlakte genoeg en een rendabele investering.

Gesteund door de positieve energie van de kick-off werken we aan een volgende bijeenkomst (waarschijnlijk richting de zomer), met nog meer (alle!) ondernemers op Gooisekant aanwezig. In voorbereiding daarop voert Antea Group een verkennend onderzoek uit naar energiebesparende initiatieven en ambities op het bedrijventerrein. Alle bedrijven en vastgoedbeheerders krijgen een enquête toegestuurd. Daarnaast betrekken we verschillende specialisten op het gebied van duurzame energie binnen ons bedrijf om mee te denken welke initiatieven of ambities kansrijk zijn om verder (gezamenlijk) uit te bouwen op Gooisekant. Zou het niet mooi zijn als we bij een volgend samenzijn met elkaar tot een manifest kunnen komen? En vervolgens een gezamenlijk plan van aanpak met concrete initiatieven en acties? Wij hebben in ieder geval het gevoel dat het echt iets moois kan gaan worden. Vanzelfsprekend is de actieve rol van ieder bedrijf gevestigd op het bedrijventerrein van groot belang en we zijn daarom heel erg benieuwd naar alle andere ideeën die er leven.