product management in the circular economy

Lancering Enquête voor Bedrijven en Vastgoedeigenaren op Gooisekant

15 maart 2017
Businesslijnen:
  • Stad & Klimaat, 
  • Milieu, Veiligheid & Gezondheid, 
  • Bouw & Installaties, 
  • Contracten & Vergunningen

Op 14 maart 2017 is er een belangrijke stap gezet richting het gezamenlijk verduurzamen van het bedrijventerrein, namelijk door het lanceren van een enquête onder de bedrijven en vastgoedeigenaren op Gooisekant. Deze heeft tot doel inzicht te krijgen in de energiebesparende- en opwekkende maatregelen op Gooisekant, nu en in de toekomst.

Door middel van dit nieuwsbericht roepen we nogmaals alle bedrijven op om zich aan te sluiten bij dit initiatief, en namens zijn/haar bedrijf onze enquête in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 5-10 minuten duren. Hiermee helpt u het initiatief en zet uw bedrijf een eerste stap richting een duurzaam Gooisekant. 

We kijken er naar uit om met alle geïnteresseerden gezamenlijk in gesprek te gaan over de resultaten van het onderzoek en afspraken te maken over het vervolg. Bedrijven en vastgoedeigenaren op Gooisekant ontvangen te zijner tijd een uitnodiging voor deze bijeenkomst. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. We vernemen uw reactie graag. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Julius van Manen en Jesse Stammers.