Contracten & Vergunningen

Contracten & Vergunningen

Nieuwe plannen realiseren betekent continu balanceren. Tussen ambities en wetten en regels. Tussen wat we vandaag belangrijk vinden, maar morgen nodig hebben. Tussen afspraken met de één en de belangen van de ander. Tussen risico’s beheersen of juist kansen benutten. De businesslijn Contracten & Vergunningen heeft de specialisten en de technieken in huis om dit evenwicht te bewaren. Met onze kennis en ervaring met processen, contracten, wetten en vergunningen toetsen we afspraken, brengen we plannen verder en helpen we projecten succesvol te realiseren.

Strategie & Besluitvorming

Elk plan raakt mensen, organisaties en belangen. Een succesvol project vraagt daarom naast inhoudelijke kennis ook om expertise hoe je projecten en organisaties inricht. Hoe vergroot je de bereidheid voor plannen, hoe beheers je risico’s en hoe werk je in een wirwar van belangen toch effectief samen? Onze adviseurs zijn hierin helemaal thuis en maken gebruik van de nieuwste inzichten en technieken om doelen succesvol te realiseren.  

Vergunningen & Procedures

Veiligheid, milieu, leefbaarheid: er valt in ons land zoveel te beschermen. En tegelijkertijd zijn we ambitieus: we willen we bereikbaar zijn en concurrerend blijven, ruimte bieden aan groei en innovatie. Onze specialisten op het gebied van Vergunningverlening en Handhaving, Compliance Management en Omgevingsmanagement helpen bij die opgave. We zorgen voor compliance, maar effenen ook de paden om nieuwe plannen mogelijk te maken. Hiervoor combineren we onze kennis van wetten en regels met de nieuwste technieken en inzichten op het gebied van datamanagement en inspecties. Dit doen we voor overheid, industrie en aannemerij. 

Contracten 

Het contract is de sleutel naar een succesvol project. Maar hoe zet je een vraag in de markt? Hoe prikkel je innovatiekracht, hoe ga je om met kansen en risico’s en wie ziet erop toe dat afspraken worden nageleefd? De adviesgroep Contracten helpt opdrachtgevers en -nemers bij het vormen én managen van contracten. Dit doen we van RAW-bestek tot geïntegreerd contract. Onze kracht? We kennen de techniek en de dynamiek van de bouwplaats. En we combineren dit met de nieuwste inzichten omtrent risico- kosten- en projectmanagement. In welke context we ook werken, we houden één doel voor ogen: Best for Project.

Projectbeheersing

De adviesgroep Projectbeheersing brengt relevante stuurinformatie samen tot heldere adviezen. Hiermee kunnen weloverwogen beslissingen gemaakt worden. Succesvolle projectbeheersing wordt bepaald door onze adviseurs. De meerwaarde zit in het kunnen inschatten van de betekenis van stuurinformatie voor onze opdrachtgevers en daar proactief over kunnen adviseren. We hebben oog voor de cultuur, de relaties tussen mensen, de manier waarop we met elkaar omgaan en communiceren. Onze integrale aanpak leidt tot betere stuurinformatie.