Business line Infra

Infra

Wegen, watergangen, kunstwerken, ondergrondse verbindingen; ze vormen de aderen van ons land, de nerven van onze samenleving. Ze zijn essentieel voor onze leefbaarheid, bereikbaarheid en economische groei. Hoe houden we dit kostbare netwerk in stand, hoe houden we het betaalbaar en hoe zetten we de techniek in om infrastructuur optimaler te benutten? Antea Group heeft de specialisten in huis om die vragen te beantwoorden. We beschikken over het vakmanschap om complexe infraprojecten te ontwerpen, te begeleiden en te realiseren. We verbinden belangen en zetten onze innovatiekracht in om tot oplossingen te komen die effectief én duurzaam zijn.

ASSET MANAGEMENT

De assets in onze openbare ruimte en infrastructuur hebben niet het eeuwige leven. Maar tijdens hun levensduur willen we wel het maximale eruit halen: stabiele prestaties, acceptabele risico’s, aanvaardbare kosten. Dit vraagt om een goed plan voor vandaag, een heldere strategie voor morgen. Assetmanagement gaat daarom over doelen stellen, samenwerken, vakkennis. Maar net zo goed over prestatie-, risico en informatiemanagement. Antea Group brengt al deze aspecten samen. Met onze specialisten, tools én kennis stellen we asset owners in staat om inhoud en vorm te geven aan hun assetmanagement. Van strategie tot concrete aanpak.

KUNSTWERKEN

Tunnels, bruggen, viaducten, sluizen en gemalen: het zijn cruciale schakels binnen onze infrastructuur. Het ontwerpen, realiseren en beheren van deze kunstwerken vraagt daarom om vakmanschap. Het is onze missie om tot ontwerpen en plannen te komen die nu realistisch en uitvoerbaar zijn, maar die ook voor volgende generaties waardevol zijn en betaalbaar blijven. We zetten hiervoor de beste specialisten van Nederland in op het gebied van techniek én proces. En we maken gebruik van de nieuwste technologieën en inzichten op het gebied van 3D-ontwerp, software, sensoring en big data.

RAIL

Werken aan railprojecten is topsport. Het vraagt om uitmuntende kennis van railtechniek, geoliede processen én een hoog kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn. Bij Antea Group hebben we hiervoor de beste specialisten op het gebied van techniek én proces in huis. Hun drijfveer? Tot ontwerpen en plannen komen die nu realistisch en uitvoerbaar zijn, maar die ook hun waarde behouden voor toekomstige generaties. We maken hiervoor gebruik van de nieuwste toepassingen en inzichten op het gebied van 3D-ontwerp, software, sensoring en big data.

WEGEN

De ontwikkeling, verbetering en het beheer van weginfrastructuur kent grote uitdagingen. Het gaat niet alleen om de zorg voor robuuste wegen die veilig, onderhoudbaar en betaalbaar zijn. Maar ook om verbindingen die maatschappelijk verantwoord zijn en die recht doen aan de belangen van weggebruikers en omgeving: nu én over vijftig jaar. In deze dynamiek fungeren onze specialisten als 'linking pin' tussen techniek, inhoud en proces. Van 3D-ontwerp tot BIM-toepassingen, van omgevingsmanagement tot lifecycle-analyses: we bieden meerwaarde vanaf de planvorming tot en met de uitvoering en het beheer.