Dé Academy voor de ingenieurswereld

Dé Academy voor de ingenieurswereld

Visie en aanpak voor samenwerken, leren en veranderen: van relaties naar prestaties

Wij zijn dé Academy voor de ingenieurswereld. Als advies- en ingenieursbureau is de wereld van de techniek en projecten diep geworteld in ons DNA. Technische ontwikkeling en vooruitgang worden gerealiseerd voor en door mensen. De wijze waarop mensen leren, zich ontwikkelen en met elkaar samenwerken is bepalend voor het uiteindelijke resultaat: van relaties naar prestaties!

Vanuit deze overtuiging koppelen we de wereld van de techniek aan sociale ontwikkeling en persoonlijke groei. In onze visie komen werken en leren zoveel mogelijk samen. Ieder beroep, werkpraktijk of situatie vraagt om andere competenties. Daarom vormt de context waarin jij werkt voor ons altijd het vertrekpunt van ons leeraanbod. Wij richten ons daarbij op drie niveaus: jij als individu, het team waarin je werkt en jouw organisatie en haar omgeving.

Leren moet leuk zijn maar mag soms ook een beetje schuren. We leren vooral als we onszelf op de proef durven te stellen. Wij dagen je daartoe uit, maar altijd vanuit een veilige basis. Maar bovenal moet leren voor jou resultaat opleveren; in voldoening, geluk en succes.

Jouw leren is wat ons betreft niet gebonden aan een vaste tijd of plaats. Daarom maken wij gebruik van blended learning waarin groepsbijeenkomsten, online leren en vooral veel oefenen in de praktijk elkaar afwisselen. Voor dit laatste betrek jij zelf collega’s op de werkvloer bij jouw leerproces. Lerend.com is ons e-learning platform waarop wij blended leren aanbieden.

Ons didactisch concept

Om technische oplossingen maximaal tot hun recht te laten komen  moeten inhoud, proces en interactie wat ons betreft hand in hand gaan.  Zonder betrokkenheid van klanten of draagvlak in de omgeving verliezen technische oplossingen hun waarde. Daarom is onze aanpak bij de ontwikkeling van leerprocessen altijd gericht op zowel de sociale als de technische aspecten van het werk.

Bovendien werken wij volgens de methode van ‘Ervarend Leren’. Dit betekent dat deelnemers bij ons leren door te doen aan de hand van hun eigen werkpraktijk. Het te behalen leerdoel staat hierbij steeds centraal. Wij nemen deelnemers al doende mee om hen te laten ervaren waar hun talenten liggen.

We hanteren bij elk leerproces de volgende vijf axioma’s: 

  1. Je kunt alleen leren in een veilige omgeving
  2. Leren is een continu proces en stopt dus niet als jij de training hebt afgerond
  3. Je kunt alleen leren vanuit positieve relaties
  4. De omgeving waarin we werken bepaalt ons leergedrag
  5. Ieders unieke talent vormt het vetrekpunt voor zijn of haar leerproces

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Onze kennis en ervaring op het snijvlak van mens en techniek zetten wij op de volgende manieren in.

  1. Opleiding en training

Wij hebben een ruim trainingsaanbod, gericht op leren en veranderen binnen een technische omgeving. Onze trainingen bieden wij zowel aan via open inschrijving als in-company.

  1. Coaching en ontwikkeling van project teams

Daarnaast begeleiden wij projectteams, zowel in de fase van de Project Start Up als bij het proces van teamontwikkeling. Zo begeleiden we ook samenwerkingstrajecten binnen teams.

  1. Advies en projectleiding bij leer- en verandervraagstukken

Wij treden ook op als adviseur of projectleider in situaties waar er een vraag is op het gebied van leer- en verandervraagstukken. Bijvoorbeeld als een in-company opleider of projectleider van een veranderproces.

In alle gevallen werken wij via de principes van co-creatie: samen met jou ontwikkelen wij een aanpak die qua vorm en inhoud past bij de context en leidt tot oplossingen en resultaat.

Voor voorbeelden van ons werk, zie onze referentieprojecten en leerblogs.

Voorbeelden uit onze werkpraktijk

Drie aansprekende referentieprojecten op onze drie werkterreinen: