Archeologie

Archeologie

Archeologie kan de planning en uitvoering van uw ruimtelijke inrichtingsplannen beïnvloeden. Antea Group adviseert u over de meest efficiënte manier van omgaan met archeologische resten.

Ruimtelijke plannen en archeologie zijn in Nederland niet los van elkaar te zien. Initiatiefnemers van grote of kleine bouwplannen en beleidsmakers bij provincies en gemeenten moeten rekening houden met het archeologisch erfgoed in de bodem. Archeologen van Antea Group kunnen hierover adviseren en hebben voor jouw specifieke vragen de juiste kennis in huis.

Oplossingen voor archeologie

Antea Group biedt op basis van deskundigheid, kwaliteit en efficiëntie totaaloplossingen voor uw vraag. Wij ondersteunen op de volgende gebieden:

  • Archeologie bij omgevingsvergunning en bouwplannen
  • Archeologie en bodemverontreiniging
  • Archeologie en beleid

De kracht van combineren

Archeologie is nooit het enige aspect binnen ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. Onze archeologen werken daarom nauw samen met specialisten van verschillende werkvelden binnen Antea Group, zoals bodemadvies en -sanering, infrastructuur, procedure- en omgevingsmanagement, ecologie, cultuurhistorie, landschapsinrichting etc.