Archeologie en beleid

Archeologie en beleid

Beleid maken en uitvoeren vraagt om maatwerk, waarbij kwaliteit, maar ook praktische uitvoerbaarheid voorop staat. Schakel daarom de expertise en flexibiliteit van Antea Group in.

Als overheid krijgt u steeds meer taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ook op het gebied van archeologie en monumentenzorg wordt verwacht dat u beleid opzet, uitvoert en handhaaft. Vanuit Antea Group kunnen wij u hiermee adviseren en begeleiden. 

Beleid maken en uitvoeren
Gericht beleid maakt archeologische waarden binnen uw grondgebied inzichtelijk en geeft eenduidig aan hoe u daarmee omgaat bij ruimtelijke ontwikkelingen. Niet alleen voor het opstellen van beleid, ook voor het uitvoeren en handhaven van dat beleid heeft Antea Group specialisten in huis.

Beleid maken en uitvoeren vraagt om maatwerk, waarbij kwaliteit, maar ook praktische uitvoerbaarheid voorop staat. U kunt expertise en flexibiliteit van Antea Group verwachten bij:

  • Opstellen gemeentelijke verwachtings- en beleidskaarten
  • Ondersteuning en advisering bij opstellen archeologiebeleid
  • Schrijven van Programma's van Eisen en selectiebesluiten
  • Detacheringen
  • Advisering en ondersteuning bij kwaliteitsborgingprocedures en aanvragen opgravingvergunningen
  • Organiseren en geven van workshops en cursussen

Meer informatie:

Robert Zuurbier
Telefoon:  (06) 53 93 56 83
E-mail: archeologie@anteagroup.com
Hans Koopmanschap
Telefoon: (0162) 48 71 63
E-mail: archeologie@anteagroup.com