Archeologie en bodemverontreiniging

Archeologie en bodemverontreiniging

Uit onze ervaring blijkt dat inventarisatie van knelpunten, inzet van archeologen met een milieukundige achtergrond en duidelijke communicatie tussen alle partijen van essentieel belang zijn.

Het kan gebeuren dat de bodem van een terrein waar u wilt bouwen sterk verontreinigd is en gesaneerd moet worden. Tegelijkertijd bevinden zich in diezelfde verontreinigde grond archeologische resten die bewaard moeten blijven omdat ze van belang zijn voor de geschiedenis van die plek. Tegenstrijdige belangen die garant staan voor vertraging en problemen bij de uitvoer van uw plannen. Of toch niet?

Praktische oplossingen bij complexe projecten
De combinatie van bouwplannen, bodemverontreiniging en archeologie levert vaak een complexe situatie op. Er is sprake van tegenstrijdige belangen op het gebied van wetten en regels, maar ook in het veld. Uit onze ervaring met dit soort projecten blijkt dat inventarisatie van knelpunten, inzet van archeologen met een milieukundige achtergrond en duidelijke communicatie tussen alle partijen van essentieel belang zijn.

Specialistisch team
Alle archeologen van Antea Group BV zijn opgeleid en medisch gekeurd om in verontreinigde grond te werken. Indien nodig zelfs met perslucht. Daarnaast zijn verschillende archeologen milieukundig begeleider met een BRL SIKB 6000 certificering. Hierdoor kan Antea Group optimaal inspelen op de specifieke eisen van projecten waar milieuhygiëne en archeologie elkaar tegen komen.

Meer informatie:

Robert Zuurbier
Telefoon:  (06) 53 93 56 83
E-mail: archeologie@anteagroup.com
Hans Koopmanschap
Telefoon: (0162) 48 71 63
E-mail: archeologie@anteagroup.com