Asbest en Chroom VI

Asbest en Chroom VI

Als eigenaar, werkgever of werknemer kunt u te maken krijgen met stoffen die van invloed zijn op de gezondheid van mens en milieu. Voor de meeste stoffen, zoals asbest, is er een uitgebreide regelgeving die voorziet dat mensen niet worden blootgesteld aan risico's en zijn er legio andere verplichtingen waaraan voldaan dient te worden. Maar er zijn ook stoffen, zoals Chroom VI, waar nog geen uitgebreide regelgeving voor is. Bij verkeerd gebruikt kunnen er echter wel risico's voor mens en milieu ontstaan. De experts van Antea Group hebben uitgebreide kennis van deze en andere onderwerpen op het gebied van risicovolle stoffen. Ze zijn bekend met de laatste marktontwikkelingen en hebben een pragmatische benadering van deze onderwerpen. Met deze werkwijze komen we tot transparante, verantwoorde en kosten-efficiënte oplossingen.

Met ons team van specialisten zijn wij in staat om binnen de reikwijdte van de wet- en regelgeving samen met alle betrokken partijen tot een pragmatische en doelmatige oplossing te komen. Antea Group doet onderzoek en geeft advies af. 

Het dienstenpakket bestaat onder andere uit: 

Asbestgerelateerde zaken:

 • Opstellen asbestbeheersplannen;
 • Opstellen asbestbeleid binnen bedrijven/organisaties;
 • Advisering in jurisprudentie en wet en regelgeving;
 • Second opinion van onderzoeksrapporten en dossiers;
 • (Advisering) risicobeoordeling conform NEN 2991;
 • (Advisering en het uitzetten van) validatiemetingen conform SCi-548 en het beoordelen van deze onderzoeken;
 • (Advisering en het uitzetten van) onderzoeken conform NEN 2939 (zowel blootstellingsonderzoeken als werkplekmetingen) en het beoordelen van deze onderzoeken;
 • Begeleiden van asbest en slooptrajecten;
 • Collectieve aanpak beleid asbestdaken i.r.t. vervallen verbod asbestdaken 2025.

Voor een verdieping van de verschillende diensten verwijzen we naar het menu aan de rechterzijde van deze pagina

Chroom VI gerelateerde zaken:

 • Bemonsteren en analyse op aanwezigheid Chroom VI;
 • Beoordelen van offertes / plan van aanpak;
 • Second opnion van onderzoekrapporten en dossiers;
 • Opstellen beleid binnen uw organisatie;
 • Begeleiden van renovatie / saneringstrajceten (projectbegeleiding);
 • Advisering onderzoeken conform Niosh 7600 (risicobeoordelingen) en het beoordelen van deze onderzoeken;

Overig:

 • Het oppakken / uitzetten van diverse vraagstukken op het gebied van stoffen die gevaar vormen voor de gezondheid / het milieu.

Bij onze adviesdiensten maken wij veelvuldig gebruik van de ruime kennis en ervaring die aanwezig is binnen Antea Group op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, milieu, ruimte, bouwinstallaties en infrastructuur.