Branchebenadering asbestdienstverlening

Branchebenadering asbestdienstverlening

Onze experts zijn werkzaam in verschillende branches. Heeft u een vraag over hoe zij u kunnen bijstaan? Neem dan contact op met de contactpersonen rechts op deze pagina.

Overheid

Gemeenten, Omgevingsdiensten, Provincies, Waterschappen, Defensie, Onderwijs, Ziekenhuizen

Overheidsinstanties zijn vaak eigenaar van meedere vastgoedobjecten. Voor dit vastgoed is het van belang om de risico's in kaart te brengen en beheersbaar te maken. Een asbestinvestarisatie brengt de asbestrisico's in gebouwen van vóór 1994 in kaart. Op basis van deze asbestinventarisatie van het volledige bezit, wordt een beheersplan geschreven. Hiermee kunnen gebruikers geïnformeerd worden en kan er voor het aanwezige asbest een meerjarenplan gemaakt worden. Hiermee wordt voldaan aan de eisen vanuit een RI&E waarbij de risico's van een gebouw inzichtelijk moeten worden gemaakt. Antea Group heeft ruime ervaring met het coördineren van dit type projecten, van het aanbesteden van de onderzoeksfase tot begeleiding van het onderzoek en advies over de onderzoeksresultaten.

Industrie

Industriële bedrijven, Petrochemische industrie

In de industrie is in het verleden veel asbest toegepast. Hierbij kan gedacht worden aan pakkingen,asbestkoord of leiding isolatie / -coating. Omdat men bij het uitvoeren van (onderhouds-)werkzaamheden in aanraking kan komen met asbest, is het van belang dat dit vooraf inzichtelijk is. Daarnaast dient er binnen het bedrijf een beleid te zijn hoe omgegaan moet worden met deze risicovolle stoffen.

Op het moment dat is vastgesteld dat asbest aanwezig is, kan gekeken worden hoe hier pragmatisch mee omgegaan kan worden, binnen de kaders die de wet hiervoor stelt. Antea Group beschikt hiervoor over deskundig specialisten die dit integraal op kunnen pakken binnen de bestaande dienstverlening.

NUTS- sector

Energie-netwerkbedrijven, Waterschappen, Openbaar vervoer,

Bedrijven in de NUTS-sector zijn eigenaar van schakelstations, midden-spanning stations en waterverdeelstations. Gezien het gebruik van deze gebouwen / objecten is in hier in het verleden op grote schaal asbest toegepast. Om een goed beeld te krijgen van de risico's en de beheersmaatregelen die getroffen dienen te worden, zal een onderzoek uitgevoerd moeten worden naar de precieze asbestsituatie. Op basis van de bevindingen van het onderzoek kan een beheersplan worden geschreven en kunnen medewerkers geïnformeerd worden over de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen en hoe hiermee omgegaan dient te worden.