Beheer Openbare Ruimte

Beheer Openbare Ruimte

In deze tijd van krimpende budgetten en nieuwe taken is het voor gemeenten dé uitdaging om de openbare ruimte leefbaar en veilig te houden. Een opgave die vraagt om een nieuwe kijk op beheer: prestatiegericht, integraal, risicogestuurd en op basis van (realtime) data.

Businesslijnen:
Tags:

Beproefde visie op professioneel beheer
Antea Group is al tientallen jaren partner voor het beheer van de openbare ruimte. Beheer en onderhoud is in die tijd flink geprofessionaliseerd; van ad hoc en sectoraal naar goed onderbouwde kwaliteitsplannen. We ondersteunen gemeenten om te komen tot integraal, doelmatig en transparant beheer tijdens de volledige levenscyclus van de assets. Een sterkere focus op doelen en risico’s leidt tot effectiever beheer én besparingen.

Prestatiegericht en transparant
Transparantie wordt steeds belangrijker. Ambitie, budget en de effecten (risico’s) in de openbare ruimte moeten helder in beeld zijn. In hoeverre draagt beheer bij aan de strategische doelen die de raad stelt? Wij helpen om dit inzichtelijk te maken.

Een integrale aanpak
De vertaling van bestuurlijke ambities en budgetten naar daadwerkelijk beheer van de openbare ruimte vraagt om een integrale afstemming van doelen, resultaten en budgetten op tactisch niveau. Over sectoren heen, met oog voor de gehele levenscyclus én in samenwerking met bedrijven en burgers.

Assetmanagement
Via vaste, logische stappen - ambitie, plan, contract – leggen we de integrale bijdrage en risico's van elk taakveld vast. De beheermanager (assetmanager) is verantwoordelijk voor het samenspel, zodat alle assets conform de gestelde doelen en gedurende de hele levenscyclus worden beheerd. De controlestappen - toezicht, meten, review - maken transparant welke prestaties daadwerkelijk worden geleverd.

Risicogestuurd beheren
Onze vakspecialisten zijn bij uitstek de mensen die effecten en risico's kunnen vertalen in concrete technische acties, plannen en contracten. Beheermaatregelen worden op een gestructureerde manier gespecificeerd. Daardoor is het mogelijk om gefundeerd prioriteiten te stellen en het onderhoud te differentiëren.

GBI-software
Vanuit de drive om de buitenruimte beter te maken, ontwikkelde Antea Group met GBI 6 een vooruitstrevend beheersysteem. De Gebruikersvereniging GVAG is hierbij nauw betrokken. Dit geeft GBI 6 unieke eigenschappen, die de gebruikers een voorsprong geven. We verbinden kennis van professionals, burgers en bedrijven, bijvoorbeeld via de App Burgerschouw.

Downloads: