onkruidbestrijding gemeente bestrijding areaal onkruidbeheer

Grip op onkruid op verharding

Van bestrijden naar doelmatig beheren

Sinds het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen wettelijk niet meer is toegestaan voor het beheer van onkruid op verhardingen, worstelen veel terreinbeheerders en uitvoerende partijen met de effecten hiervan. Het veranderende klimaat heeft een grotere impact dan verwacht. In veel situaties levert dit knelpunten op in het dagelijks onderhoud.

Deze ontwikkeling dwingt terreinbeheerders na te denken over de huidige onderhoudsstrategie en inrichting van onze leefomgeving. Onkruid is immers vaak het onderdeel in de openbare ruimte dat in grote mate bijdraagt aan de beleving van schoon en netjes. 

Thema’s als integraal beheren, burgerparticipatie en beheerbewust ontwerpen worden weer actueel bij de afwegingen en keuzes om op duurzame wijze vorm te geven aan het beheer van onkruid op verharding. Deze thema’s leveren een belangrijke bijdrage aan het beheersbaar houden van het areaal. We beantwoorden (strategische) vragen zoals:

  • Welke methode levert het meeste rendement op? Is het effectiever om een gedifferentieerde methode in te voeren, per gebied en afgestemd op de inrichting?
  • Zijn er quick wins te behalen door aanpassingen in de inrichting?
  • Wat is de impact op budget, planning en begroting?
  • Wat betekent dit voor de kwaliteit buiten en voor de eindgebruiker?

Deze ontwikkeling heeft impact op de gehele cyclus van beheer en onderhoud, binnen de hele beheerketen. Van strategie en beleid tot uitvoering. Wij ondersteunen en adviseren publieke en private partijen.

Een greep uit het aanbod:

  • Ondersteuning strategiekeuze, beleidsuitwerking en communicatie met bestuur en eindgebruiker
  • Ondersteuning slimme onderhoudscontracten en contractbeheersing
  • Monitoren en in beeld brengen consequenties alternatieve onderhoudsmethode
  • Slimme analyses op uw areaal om de beheerknelpunten in beeld te brengen
  • Beheerbewust ontwerpen om slimme inrichting buitenruimte te waarborgen voor een preventieve bestrijding