Onkruidbeheer op verharding in een moderne beheerwereld

Onkruidbeheer op verharding in een moderne beheerwereld

Van bestrijden naar doelmatig beheren

De wetgeving met betrekking tot het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verandert in de loop van 2016. Deze ontwikkeling dwingt terreinbeheerders na te denken over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het beheer en bestrijding van onkruid op verharding. Onkruid is immers vaak het onderdeel in de openbare ruimte dat een hot topic vormt. Veel terreineigenaren maken nu nog gebruik van chemische bestrijdingstechnieken. Vaak omdat het simpelweg de makkelijkste en goedkoopste manier is.

Businesslijnen:

Thema’s als integraal beheren, burgerparticipatie en beheerbewust ontwerpen worden weer actueel bij de afwegingen en keuzes om te voldoen aan de wetgeving. Deze thema’s hebben namelijk invloed op resultaten van de onrkuidbestrijding en leveren een belangrijke bijdrage aan het beheersbaar houden van het areaal. We beantwoorden (strategische) vragen zoals:

  • Welke methode levert het meeste rendement op? Is het misschien effectiever om een gedifferentieerde methode in te voeren (per gebied, afhankelijk van de inrichting)
  • Wat is de impact op budget, planning en begroting?
  • Wat betekent dit voor de kwaliteit buiten en voor de eindgebruiker?

Deze ontwikkeling heeft impact op de gehele cyclus van beheer en onderhoud, binnen de hele beheerketen: van strategie, beleid tot uitvoering. Wij ondersteunen en adviseren publieke en private partijen.

Een greep uit het aanbod:

  • Ondersteuning strategiekeuze, beleidsuitwerking en communicatie met bestuur en eindgebruiker
  • Ondersteuning slimme onderhoudscontracten en contractbeheersing
  • Monitoren en in beeld brengen consequenties alternatieve onderhoudsmethode
  • Slimme analyses op uw areaal om de beheerknelpunten in beeld te brengen
  • Beheerbewust ontwerpen om slimme inrichting buitenruimte te waarborgen voor een preventieve bestrijding